Przewody doktorskie

mgr inż. Abdalla Omer Elkhatib

Temat pracy doktorskiej: Ocena wybranych gatunków roślin motylkowatych jako komponentów mieszanek ze stokłosą obiedkowatą

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab Kazimierz Jankowski >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. uczelni  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>   

 


 

mgr Jan  Falkowski

Temat pracy doktorskiej: Reakcja pszenżyta ozimego na wybrane czynniki agrotechniczne

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Zuzanna Sawinska, prof. uczelni    >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Alicja Danuta Sułek  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

 

mgr Natalia Bielska

Temat pracy doktorskiej: Ocena cech użytkowych wybranych biotypów derenia jadalnego (Cornus mas L.) uprawianych w warunkach północno-wschodniej Polski

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Streszczenie pracy w języku angielskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. M. Bieniasz, prof. uczelni    >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. I. Sosna, prof. uczelni  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. I. Szot  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

 

mgr inż. Paweł Wodzyński

Temat pracy doktorskiej: Zdrowotność pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkisz w zależności od udziału zbóż w płodozmianie

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy -  prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Marek Korbas  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

 

mgr Paweł Stachowicz

Temat pracy doktorskiej: Produkcja i pozyskanie biomasy lignocelulozowej oraz wytwarzanie z niej peletu

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy -  prof. dr hab. A. Kotecki    >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. B. Kołodziej  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. M. Matyka  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

 

mgr Edyta Kwiatkowska 

Temat pracy doktorskiej: Biologia i zwalczanie Colletotrichum lupini występującego na łubinach 

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy -  prof. dr hab. E. Pląskowska    >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. M. Korbas  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

 

mgr inż. Jędrzeja Mastalerz

Temat pracy doktorskiej: Wpływ użyźniania gleby materiałami organicznymi na zdrowotność roślin uprawnych oraz zbiorowiska mikroorganizmów strefy korzeniowej

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy -  dr hab. G. Lemańczyk   >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. M. Korbas  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>   

 

 

mgr inż. Anna Bordiean

Temat pracy doktorskiej: Biomass residue utilisation in insect rearing

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Streszczenie pracy w języku angielskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy -  dr hab. Robert Stryjecki   >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Bieganowski  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>   

 

mgr inż. Witold Smaciarz

Temat pracy doktorskiej: Reakcja pszenicy ozimej na różnicowanie wybranych czynników agrotechnicznych 

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Piotr Szulc   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Renata Tobiasz-Salach, prof. uczelni  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

 mgr inż. Dumitru Peni

Temat pracy doktorskiej: Biomass and biogas productivity from perennial herbaceous crops as an environmentally friendly source of energy

 • Streszczenie pracy w języku polskim  >>>>>>
 • Streszczenie pracy w języku angielskim  >>>>>>
 • Recenzja pracy -  dr hab. inż Agnieszka Montusiewicz, prof. uczelni   >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Barbara Kołodziej  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Mariusz Matyka  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>   

 mgr inż. Aleksandra Załuszniewska

Temat pracy doktorskiej: Wpływ mączki mięsno-kostnej na plonowanie i skład chemiczny roślin uprawnych oraz wybrane właściwości chemiczne gleby

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Beata Rutkowska   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>  

mgr inż. Marlena Wiktorska

Temat pracy doktorskiej: Wpływ zagospodarowania zlewni na stan troficzny Jeziora Wydmińskiego

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski   >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Grzegorz Dzienis

Temat pracy doktorskiej: Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wymianę gazową oraz plonowanie i zdrowotność nasion soi (Glicyne max L.)

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Anna Kuszewska

Temat pracy doktorskiej: Ocena zróżnicowania genetycznego populacji mapujących jako podstawa konstrukcji mapy genetycznej Salix ssp.

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.  >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Mariola Parzonka

Temat pracy doktorskiej: Reakcja pszenicy orkisz i zwyczajnej na uprawę w różnych stanowiskach płodozmianowych

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Danuta Parylak   >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Mateusz Mikołaj Sokólski

Temat pracy doktorskiej: Wielokryteriowa ocena efektywności produkcji nasion rzepaku ozimego w różnych systemach uprawy roli i siewu

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Marcin Kozak   >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Bgdan Kulig   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Alina Milewska

Temat pracy doktorskiej: Zdrowotność ziarna wybranych odmian pszenicy ozimej uprawianych w różnych regionach Polski z wykorzystaniem metod klasycznych i molekularnych

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy dr hab. Elżbieta Mielniczuk   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Wioleta Radawiec

Temat pracy doktorskiej:Oddziaływanie pofermentu z biogazowni rolniczej na wybrane właściwości gleby pod wieloletnimi roslinami przemysłowymi

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Wiesław Szulc   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Jacek Julian Pranagal, prof. UP   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Beata Ciućkowska-Sadlak

Temat pracy doktorskiej: Konkurencja między jęczmieniem jarym a wybranymi gatunkami chwastów

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy dr hab. inż. Iwona Jaskulska   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Joanna Puła   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr inż. Arkadiusz Światły

Temat pracy doktorskiej: Plon i jakość kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.) nawożonej roztworem saletrzano-mocznikowym

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Barbara Symanowicz   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Wojciech Stępień, prof. SGGW   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr Adrian Duba

Temat pracy doktorskiej: Zdrowotność wybranych gatunków rodzaju Triticum L. jako wynik morfologicznych i genetycznych mechanizmów obronnych roślin

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab.  Joanna Puławska   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż.  Grzegorz Lemańczyk   >>>>>>
 • Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej  >>>>>>

mgr Klaudia Goriewa-Duba

Temat pracy doktorskiej: Zmienność fenotypowa i genotypowa mieszańców pszenicy zwyczajnej i orkiszu oraz wybranych gatunków pszenicy

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski >>>>>>
 • Recenzja pracy dr hab. Tomasz Góral  >>>>>>

mgr inż. Michał Skłodowski

Temat pracy doktorskiej: Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy ozimej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab.  Sławomir Stankowski   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż.  Leszek Majchrzak   >>>>>>

mgr inż. Mirosław Pietrusewicz

Temat pracy doktorskiej: Ekologiczne, produkcyjne i ekonomiczne skutki różnych technologii uprawy pszenicy jarej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab.  Sławomir Stankowski   >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż.  Leszek Majchrzak   >>>>>>

mgr inż. Karol Kotlarz

Temat pracy doktorskiej: Struktura mikroorganizmów strefy korzeniowej oraz zdrowotność wybranych roślin uprawnych w zależności od nawożenia azotem

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Natasza Borodynko-Filas >>>>>>
 • Recenzja pracy dr hab. Grzegorz Lemańczyk  >>>>>>

mgr Dariusz Niksa

Temat pracy doktorskiej: Plon oraz jakość biomasy wierzby i topoli uprawianych na cele energetyczne w zależności od nawożenia i cyklu zbioru

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw.  >>>>>>

mgr inż. Dariusz Antoni Groth

Temat pracy doktorskiej: Agronimiczna i ekonomiczna efektywność nawożenia azotem i siarką różnych form hodowlanych rzepaku ozimego

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Marcin Kozak >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Franciszek Wielebski  >>>>>>

mgr inż. Grażyna Piotrowska

Temat pracy doktorskiej: Elektrochemiczny proces degradacji związków fenolowych w ściekach przemysłowych

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Juliusz Orlikowski  >>>>>>

mgr inż. Robert Piotr Cabaj

Temat pracy doktorskiej: Parametry fizyko-chemiczne ziarniaków pszenicy ozimej a rozwój wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab.Paweł Krystian Bereś >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof dr hab. Stanisław Ignatowicz  >>>>>>

mgr inż. Paweł Urbanowicz

Temat pracy doktorskiej: Właściwości materii organicznej gleb murszowych  o różnym stopniu zamulenia w krajobrazach Polski północno-wschodniej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Hanna Jaworska  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab.  Ewelina Zając   >>>>>>

mgr inż. Angela Kuriata-Potasznik

Temat pracy doktorskiej: Dynamika obiegu materii w zlewni rolniczo-leśnej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Mariusz Sojka >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Marek Ryczek  >>>>>>

mgr inż. Emilia Ludwiczak

Temat pracy doktorskiej: Biegaczowate (Col., Carabidae) jako wskaźnik zmian zachodzących w siedlisku pod wpływem zabiegów małej retencji

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Krzysztof Górecki  >>>>>>

mgr inż. Małgorzata Głosek-Sobieraj

Temat pracy doktorskiej: Zdrowotność ziemniaka (Solanum tuberosum L.) o zróżnicowanej barwie miąższu bulw traktowanego regulatorami wzrostu i biostymulatorem

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Halina Kurzawińska  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni >>>>>>

mgr inż. Rafał Strachel

Temat pracy doktorskiej: Przywracanie homeostazy gleby zanieczyszczonej cynkiem

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Cybulska >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Agnieszka Mocek-Płóciniak  >>>>>>

mgr inż. Dagmara Szałczyńska

Temat pracy doktorskiej: Zachwaszczenie, plonowanie i jakość ziarna pszenżyta ozimego w zależności od następstwa i ochrony roślin

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Danuta Parylak  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Janusz Smagacz, prof. nadzw. >>>>>>

mgr inż. Milena Maria Kaźmierczak-Pietkiewicz

Temat pracy doktorskiej: Środowiskowe i produkcyjne skutki uprawy ziemniaka w systemie konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Wiesław Wojciechowski, prof. nadzw. >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Piotr Kraska  >>>>>>

mgr inż. Karolina Kacprzak-Siuda

Temat pracy doktorskiej: Zbiorowiska mikroorganizmów zasiedlających korzenie i strefę przykorzeniową roślin uprawnych w dwóch systemach nawożenia

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Grzegorz Lemańczyk, prof. nadzw. UTP  >>>>>>

mgr inż. arch. kraj. Dominika Bogumiła Kwiatkowska

Temat pracy doktorskiej: Przekształcenia stref przybrzeżnych oraz sposoby ich zagospodarowania na obszarach wiejskich Kaszub

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Piotr Urbański  >>>>>>

mgr inż. Milena Kosiorek

Temat pracy doktorskiej: Remediacja gleby zanieczyszczonej kobaltem

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Marzena S. Brodowska >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda  >>>>>>

mgr inż. Grażyna Kaczyńska

Temat pracy doktorskiej: Remediacja gleby zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Maria J. Chmiel  >>>>>>

mgr inż. Marzena Magdalena Płaza

Temat pracy doktorskiej: Kierunki przekształceń i ochrony krajobrazu wiejskiego Żuław Elbląskich

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. A Marek Kosmala  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm  >>>>>>

mgr inż. Ilona Joanna Świtajska

Temat pracy doktorskiej: Dynamika przemieszczania składników biogennych w zlewni rolniczo-leśnej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab inż. Aleksander Astel  >>>>>>

mgr inż. Marek Reich

Temat pracy doktorskiej: Plonowanie i jakość jęczmienia browarnego w zależności od nawożenia azotem i stosowanych fungicydów

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Leszek Kordas  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Tomasz Kurowski  >>>>>>

mgr inż. Tomasz Bieńkowski

Temat pracy doktorskiej: Wydajność kozieradki pospolitej (Trigonella foenum-graecum L.) i wartość użytkowa surowca zielarskiego w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Barbara Kołodziej  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska  >>>>>>

mgr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki

Temat pracy doktorskiej: Środki ochrony roślin i bakterie antagonistyczne w relacji z różnymi grupami genetycznymi i fenotypowymi Pectobacterium spp.

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Henryk Pospieszny  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Grzegorz Lemańczyk  >>>>>> 

mgr inż. Aneta Sienkiewicz

Temat pracy doktorskiej: Sieci bayesowskie w ocenie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na zachowanie populacji zagrożonych gatunków roślin na przykładzie sasanki otwartej Pulsatilla patens (L) Mill.

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Bożena Czarnecka  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. nadzw.  >>>>>>

mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Agnieszka Ruszczycka

Temat pracy doktorskiej: Wiejskie założenia dworsko-ogrodowe w powiecie kętrzyńskim, ich ochrona i rola w krajobrazie

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Jan Rylke  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Piotr Urbański  >>>>>>

 mgr inż. Michał Baciak

Temat pracy doktorskiej: Reakcja wybranych roślin na zanieczyszczenie środowiska antybiotykami stosowanymi w medycynie weterynaryjnej

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. Katzrzyna Chwedorzewska  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł  >>>>>>

mgr inż. arch. kraj. Anna Mazur

Temat pracy doktorskiej: Przekształcenia krajobrazu na przykładzie warmińskiej gminy Dobre Miasto, uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.  >>>>>>

mgr inż. Ewa Mackiewicz-Walec

Temat pracy doktorskiej: Wpływ obornika i nawozów mineralnych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Czekała  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Zofia Spiak  >>>>>>

mgr inż. Tomasz Mikołajczak

Temat pracy doktorskiej: Elektrochemiczna metoda produkcji wodoru na potrzeby energetyczne oraz elektrodegradacja związków organicznych na przykładzie fenolu

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krzysztof Pulikowski  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Juliusz Orlikowski  >>>>>>

mgr inż. Katarzyna Teresa Pożarska

Temat pracy doktorskiej: Wybrane elementy klimatyczne w północno-wschodniej Polsce w aspekcie wykorzystania gospodarczego

 • Streszczenie pracy  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Jacek Żarski  >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski  >>>>>>

mgr inż. Malwina Anna Śnieg

Temat pracy doktorskiej: Plonowanie i charakterystyka biomasy wybranych gatunków wieloletnich roślin energetycznych

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki  >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzw. >>>>>>

mgr inż. Radosław Przybylski

Temat pracy doktorskiej: Wpływ nawożenia i gęstości sadzenia mikrobulw ziemniaka na produkcję materiału sadzeniakowego

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Rykaczewska >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Krystyna Zarzecka >>>>>>

 mgr inż. Adam Parzonka

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>
 • Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>

mgr inż. Tomasz Sałek

Temat pracy doktorskiej: Rolnicza, energetyczna i ekonomiczna efektywność produkcji biomasy wybranych gatunków roślin z przeznaczeniem na biogaz

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - prof. dr hab. Andrzej Kotecki >>>>>>
 • Recernzja pracy - prof. dr hab. Bogdan Kościk >>>>>>

 mgr inż. Katarzyna Kucharska

Temat pracy doktorskiej: Wykorzystanie mikroorganizmów do oceny zanieczyszczeń fyllosfery i ryzosfery środkami ochrony roślin

 • Streszczenie pracy >>>>>>
 • Recenzja pracy - dr hab. Magdalena Błaszak >>>>>>
 • Recernzja pracy - dr hab. Maria J. Chmiel >>>>>>