Dziekanat

Adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-719 Olsztyn

e-mail: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

 

Poniedziałek

10:00 – 14:00

Wtorek

10:00 – 14:00

Środa

Dzień wewnętrzny - nieczynne

Czwartek

08:00 – 12:00

Piątek

08:00 – 12:00

 


 

  KIEROWNIK DZIEKANATU

  mgr inż. Joanna Mańkowska

  e-mail: joanna.mankowska@uwm.edu.pl
  tel.: 89-523-48-31, pok.03

mgr inż. Iwona Tyszka

 
  Obsługa spraw studenckich

 • kierunek: Rolnictwo - studia stacjonarne
 • kierunek: Rolnictwo - studia niestacjonarne
 • stypendia studenckie                        

 
  e-mail: iwona.tyszka@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-33-16, pok. 04

 

mgr inż. Justyna Warmińska
 

    Obsługa spraw studenckich

 • legitymacje
 • stypendia studenckie                  


  e-mail: justyna.warminska@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-34-31, pok. 04

mgr inż. Natalia Plona

Obsługa procesu kształcenia

Obsługa spraw studenckich
 • kierunek: Chemia
 • kierunek: Ochrona środowiska
 • kierunek: Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
 • kierunek: Odnawialne źródła energii
 • kierunek: Leśnictwo - III i IV rok                     


e-mail: natalia.plona@uwm.edu.pl

tel. 89 523-32-80, pok. 07

mgr inż. Joanna Starczyk

Obsługa Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

Obsługa spraw studenckich
 • kierunek: Architektura krajobrazu
 • kierunek: Leśnictwo - I i II rok
 • studia doktoranckie
 • stypendia doktoranckie


  e-mail: joanna.starczyk@uwm.edu.pl
  tel. 89 524-33-16, pok. 04

  Regina Żuk

  Wystawianie zaświadczeń absolwentom Wydziału do celów emerytalnych

  e-mail: r.jakubowska@uwm.edu.pl
  tel. 89 524-60-99, pok. 02