Dziekanat

Adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-719 Olsztyn

e-mail: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

 

Organizacja pracy

 

  KIEROWNIK DZIEKANATU

  mgr inż. Joanna Mańkowska

  e-mail: joanna.mankowska@uwm.edu.pl
  tel.: 89-523-48-31

mgr inż. Iwona Tyszka

 
  Obsługa spraw studenckich

 • kierunek: Rolnictwo - studia stacjonarne
 • kierunek: Rolnictwo - studia niestacjonarne
 • stypendia studenckie                        

 
  e-mail: iwona.tyszka@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-33-16, pok. 04

mgr Anna Olenkowicz

   Obsługa spraw studenckich

 • kierunek: Rolnictwo - studia stacjonarne
 • kierunek: Rolnictwo - studia niestacjonarne
 • stypendia studenckie                        

 e-mail: anna.olenkowicz@uwm.edu.pl
 tel. 89 523-33-16, pok. 04

mgr inż. Teresa Bieńkowska
 

    Obsługa spraw studenckich

 • kierunek leśnictwo

 
  e-mail: teresa.bienkowska@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-34-31, pok. 05

mgr inż. Natalia Plona

Obsługa procesu kształcenia

Obsługa spraw studenckich
 • kierunek: Chemia
 • kierunek: Ochrona środowiska
 • kierunek: Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
 • kierunek: Odnawialne źródła energii
 • stypendia studenckie                        


e-mail: natalia.plona@uwm.edu.pl

tel. 89 523-32-80, pok. 07

mgr inż. Joanna Starczyk

Obsługa Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo

Obsługa spraw studenckich
 • kierunek: Architektura krajobrazu
 • studia doktoranckie
 • stypendia doktoranckie


  e-mail: joanna.starczyk@uwm.edu.pl
  tel. 89 524-55-46, pok. 09

  Regina Żuk

  Wystawianie zaświadczeń absolwentom Wydziału do celów emerytalnych

  e-mail: r.jakubowska@uwm.edu.pl
  tel. 89 524-60-99, pok. 02