Dziekanat

Adres

ul. Oczapowskiego 8, pok.04, 10-718 Olsztyn
studia stacjonarne, tel.: 089 523 33 16,
studia niestacjonarne, tel: 089 523 34 31
e-mail: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

Organizacja pracy

 

  KIEROWNIK DZIEKANATU

  mgr inż. Joanna Mańkowska

  e-mail: joanna.mankowska@uwm.edu.pl
  tel/fax: 89-523-48-31

  mgr inż. Joanna Starczyk

  Obsługa spraw studenckich

 • kierunek: Architektura krajobrazu
 • kierunek: Leśnictwo I i II rok
 • studia doktoranckie
 • stypendia doktoranckie


  e-mail: joanna.starczyk@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-34-31, pok. 05

  mgr inż. Teresa Bieńkowska

  Obsługa spraw studenckich

 • kierunek: Ochrona środowiska - studia stacjonarne
 • kierunek: Leśnictwo - III i IV rok
 • kierunek: Odnawialne źródła energii
 • kierunek: Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

 

  e-mail: teresa.bienkowska@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-43-58, pok. 06

  mgr inż. Natalia Plona

Obsługa procesu kształcenia


  e-mail: natalia.plona@uwm.edu.pl

  tel. 89 523-32-80, pok. 07
 

  mgr Anna Olenkowicz

  Obsługa spraw studenckich  

 • kierunek: Ogrodnictwo
 • kierunek: Rolnictwo - studia stacjonarne
 • kierunek: Rolnictwo - studia niestacjonarne
 • stypendia studenckie           

            

  e-mail: anna.olenkowicz@uwm.edu.pl
  tel. 89 523-33-16, pok. 04

 

mgr inż. Iwona Tyszka

 

Obsługa spraw studenckich

 • kierunek: Chemia
 • stypendia studenckie   

 

e-mail: iwona.tyszka@uwm.edu.pl

tel. 89 523-33-16, pok. 04
  Regina Żuk

  Wystawianie zaświadczeń absolwentom Wydziału do celów emerytalnych

  e-mail: r.jakubowska@uwm.edu.pl
  tel. 89 524-60-99, pok. 02