Katedry

 

Katedra Agroekosystemów i Ogrodnictwa

kierownik: prof. dr hab. Marek Marks

Katedra Agrotechnologii i Agrobiznesu

kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski

Katedra Architektury Krajobrazu

kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM

Katedra Chemii

kierownik: dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

kierownik: prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

kierownik: prof. dr hab. Bożena Kordan

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

kierownik: prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii

kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Katedra Gospodarki Wodnej i Klimatologii

kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu

kierownik: dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Ośrodek Dydaktyczno-Doświadczalny

kierownik: dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM