Rada Dziekańska

Przewodniczący Rady  - Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Członkowie:

 1. Dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM – Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego,
 2. Dr inż. Agnieszka Bęś – Prodziekan ds. kształcenia,
 3. Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska – Przewodniczący Rady Naukowej, dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo,
 4. Prof. dr hab. Elżbieta Suchowilska – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo,
 5. Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – Kierownik Katedry Gospodarki Wodnej
  i Klimatologii,
 6. Prof. dr hab. Bożena Kordan – Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii
  i Diagnostyki Molekularnej,
 7. Prof. dr hab. Marek Marks – Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa, 
 8. Dr hab. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM - Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu,
 9. Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – Kierownik Katedry Chemii Rolnej
  i Środowiskowej,
 10. Prof. dr hab. Mariusz Stolarski – Kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin
  i Inżynierii Biosurowców,
 11. Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska – Kierownik Katedry Gleboznawstwa
  i Mikrobiologii,
 12. Dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM – Kierownik Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu,
 13. Dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM – Kierownik Katedry Chemii,
 14. Mgr inż. Joanna Mańkowska – Kierownik dziekanatu,
 15. Jan Niedżwiecki – Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego,
 16. Dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska – Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 17. Mgr inż. Jolanta Fiedoruk – Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.