Projekt "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 2019-2023

              

Projekt RID pt.: Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju 
badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Katedra Biochemii Żywności

Pl. Cieszyński 1

Tel. 524 51 71

E-mail: darewicz@uwm.edu.pl

Biuro RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:

Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:

prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Tel. 523 32 46

Email: agnieszka.pszczolkowska@uwm.edu.pl

Asystent Kierownika dyscypliny - dr inż. Monika Makowska

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Pl. Łódzki 3 pok.410

Tel. 523 48 80

Email: monika.makowska@uwm.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów:

wtorek i czwartek godz. 9.00-11.00

 

 


Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukaci i Nauki

pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023,

nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 8

Tel. 89 523 32 46, 523 48 80, e-mail: rid@uwm.edu.pl, www.uwm.edu.pl