Aktualności

W dniach 26 – 29 września 2022 roku  w ramach projektu RID gościliśmy na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Pana dr Wolfganga Kandlera z Institute of Bioanalytics and Agro-Metabolomics, Department of Agrobiotechnology, IFA-Tulln, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Konrad-Lorenz-Strasse 20, 3430 Tulln an der Donau, Austria.

W dniu 28.09.2022 r dr Wolfgang Kandler wygłosił wykład na temat "Quantification of Macro and Microelements by High-Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
(HR-ICP-MS)".

Dr Wolfgang Kandler udzielił również konsultacji naukowych w Katedrze Chemii pracownikom reprezentującym dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo dotyczących metodologii oznaczania śladowych ilości metali w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem ICP-MS. Odbyła się również dyskusja na temat doboru metod ekstrakcji i mineralizacji próbek.

Dr Wolfgang Kandler wraz z zespołem naukowców z Institute of Bioanalytics and Agro-Metabolomics, Department of Agrobiotechnology, IFA-Tulln od 20 lat owocnie współpracuje z prof. dr hab. Marianem Wiwartem i dr hab. Elżbietą Suchowilską, prof. UWM
z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców. Pokłosiem tej współpracy jest
15 wspólnych publikacji naukowych, które ukazały się w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Tematyka tych prac dotyczy głównie analizy mikro i makroelementów w oplewionych gatunkach pszenic oraz zawartości mykotoksyn w ziarnie tych zbóż a także wykorzystania spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni (FTIR).