Projekt "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 2024-2027

             

Projekt Regionalna Inicjatywa Doskonałości pt. 

Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności
po nowatorskie terapie

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

  

Kierownik projektu RID

mgr inż. Anna Smoczyńska
Dyrektor Centrum Badań i Projektów 

Biuro projektu
Centrum Badań i Projektów
Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
e-mail
nowyrid@uwm.edu.pl
tel. 89 523 35 52
Strona internetowa projektu 

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Katedra Biochemii Żywności
pl. Cieszyński 1
tel. 89 524 51 71, e-mail: darewicz@uwm.edu.pl

Kierownik RID w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

 Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
ul. Plac Łódzki 5

tel. 89 523 32 46
e-mail: 
agnieszka.pszczolkowska@uwm.edu.pl
 

Asystent Kierownika dyscypliny - dr inż. Monika Makowska

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców

Pl. Łódzki 3 pok.410

Tel. 523 48 80

Email: monika.makowska@uwm.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów:

 

wtorek i czwartek godz. 9.00-11.00

 

 

 

Działania finansowane/dofinansowane w ramach projektu RID

I. Wsparcie rozwoju i realizacji badań interdyscyplinarnych poprzez przyznanie w trybie konkursowym grantów realizowanych w ramach dyscyplin objętych projektem.

II. Wsparcie przygotowania realizacji badań pilotowych dla potrzeb przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe „Granty na granty”.

III. Wsparcie rozwoju warsztatu badawczego poprzez finansowanie kosztów opracowania i wprowadzenia innowacyjnych modeli, technik i strategii badawczych.

IV. Finansowanie kosztów publikacji artykułów naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu.

V. Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych.

VI. Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych szkoleniach, misjach naukowych i stażach naukowych.

VII. Finansowanie wizyt/konsultacji specjalistów z renomowanych ośrodków  zagranicznych.

VIII. Dofinansowanie organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

IX. Dofinansowanie badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe. 

X. Dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

XI. Dofinansowanie dodatkowych wyjazdów studentów do firm w ramach zajęć praktycznych oraz wyjazdów na konkursy, targi i organizowane konkursy branżowe.

XII. Dofinansowanie organizacji konkursów, seminariów, konferencji przez studentów.