Komisje. Pełnomocnicy Dziekana

Wydziałowa Rada Edukacyjna

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM

 

Podkomisja ds. kierunku Architektura krajobrazu

Przewodnicząca:

dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Członkowie:

dr hab. Anna Francke

dr inż. Mariusz Antolak

dr inż. arch. kraj. Marta Akincza

inż. Joanna Wójcik - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Chemia

Przewodnicząca:

dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM

dr hab. Stanisława Koronkiewicz

dr hab. Regina Wardzyńska

Klaudia Grygołowicz - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Leśnictwo

Przewodniczący:

dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Marta Damszel

dr inż. Alicja Słupska

dr Anna Zawadzka

Mateusz Sołtys - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunków Ochrona środowiska i Odnawialne źródła energii

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Członkowie:

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

dr hab. Paweł Sowiński

dr hab. Ireneusz Cymes

dr inż. Kazimierz Warmiński

Weronika Zych - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Rolnictwo

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Członkowie:

dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM

dr hab. Adam Okorski, prof. UWM

dr hab. Katarzyna Brodzińska

inż. Adrian Janczuk - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. Studiów podyplomowych

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Bożena Kordan

Członkowie:

dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM

dr hab. Stanisław Bielski

dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

dr hab. Katarzyna Brodzińska

Członkowie:

dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM

dr hab. Marzenna Olszewska

dr hab. Andrzej Skwierawski

mgr inż. Aleksandra Załuszniewska – przedstawiciel doktorantów

inż. Magdalena Przyborowska – przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Promocji

Przewodniczący:

dr inż. Kazimierz Warmiński

Członkowie:

dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM

dr inż. Dariusz Rutkowski

dr inż. Barbara Kalisz

dr inż. Paweł Sulima

dr inż. Mariusz Antolak

dr inż. Wojciech Truszkowski

Jan Niedźwiecki - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja Nauki

Przewodniczący:

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Członkowie:

dr hab. Agata Borowik, prof. UWM

dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM

dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

dr inż. Barbara Kalisz

dr inż. Kazimierz Warmiński

 

Zespół ds. doświadczalnictwa rolniczego

Przewodniczący:

 

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

prof. dr hab. Bożena Kordan

prof. dr hab. Marek Marks

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

inż. Łukasz Wileński – kierownik doświadczalnictwa polowego w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Bałcyny sp. z o.o. z siedzibą w Bałcynach

 

 

 

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+ – dr hab. Andrzej C. Żołnowski - kompetencje

Koordynator Wydziałowego Obiegu Informacji - prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych – dr inż. Wojciech Truszkowski

Pełnomocnik Dziekana – Wydziałowy Opiekun studentów niepełnosprawnych
prof. dr hab. Bożena Kordan - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia wydziału – dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. realizacji obowiązków Lokalnego Administratora Danych
dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Dziekana w Zespole do spraw przeglądu warunków pracy
dr inż. Piotr Żarczyński

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  – dr inż. Wojciech Truszkowski - kompetencje