Komisje. Pełnomocnicy Dziekana

Wydziałowa Rada Edukacyjna

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM

 

Podkomisja ds. kierunku Architektura krajobrazu

Przewodnicząca:

dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Członkowie:

dr hab. Anna Francke
dr inż. Mariusz Antolak
dr inż. arch. kraj. Marta Akincza
Anna Gałęza - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Chemia

Przewodnicząca:

dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM
dr hab. Stanisława Koronkiewicz
dr hab. Regina Wardzyńska
Klaudia Grygołowicz - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Leśnictwo

Przewodniczący:

dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Marta Damszel
dr inż. Alicja Słupska
dr Anna Zawadzka
Michał Opacki - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunków Ochrona środowiska i Odnawialne źródła energii

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Członkowie:

prof. dr hab. Mariusz Stolarski
dr hab. Paweł Sowiński
dr hab. Ireneusz Cymes
dr inż. Kazimierz Warmiński
Weronika Zych - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Rolnictwo

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Członkowie:

dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM
dr hab. Adam Okorski, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Brodzińska
Julia Sowińska - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. Studiów podyplomowych

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Bożena Kordan

Członkowie:

dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM
dr hab. Stanisław Bielski
dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

dr hab. Katarzyna Brodzińska

Członkowie:

dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM
dr hab. Marzenna Olszewska
dr hab. Andrzej Skwierawski
mgr inż. Aleksandra Załuszniewska – przedstawiciel doktorantów
Aleksandra Maliszewska – przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Promocji

Przewodniczący:

dr inż. Kazimierz Warmiński

Członkowie:

dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM
dr inż. Dariusz Rutkowski
dr inż. Barbara Kalisz
dr inż. Paweł Sulima
dr inż. Mariusz Antolak
dr inż. Wojciech Truszkowski
Jan Niedźwiecki - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja Nauki

Przewodniczący:

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Członkowie:

dr hab. Agata Borowik, prof. UWM
dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM
dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
dr inż. Barbara Kalisz
dr inż. Kazimierz Warmiński
 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Przewodniczący:

 prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski
 Członkowie:prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska,
prof. dr hab. Mariusz Stolarski,
dr hab. Małgorzata Baćmaga, prof. UWM,
dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM,
dr inż. Barbara Kalisz,
dr inż. Alicja Słupska,
dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska-przedstawiciel związków zawodowych,
przedstawiciel samorządu studenckiego,
przedstawiciel samorządu doktorantów.

 

Zespół ds. doświadczalnictwa rolniczego

Przewodniczący:

 

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski
prof. dr hab. Bożena Kordan
prof. dr hab. Marek Marks
prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
prof. dr hab. Mariusz Stolarski
inż. Łukasz Wileński – kierownik doświadczalnictwa polowego w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Bałcyny sp. z o.o. z siedzibą w Bałcynach

 

 

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+ – dr hab. Andrzej C. Żołnowski, prof. UWM - kompetencje

Koordynator Wydziałowego Obiegu Informacji - dr Ewa Mackiewicz-Walec

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych – dr inż. Wojciech Truszkowski

Pełnomocnik Dziekana – Wydziałowy Opiekun studentów niepełnosprawnych
prof. dr hab. Bożena Kordan - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia wydziału – dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. realizacji obowiązków Lokalnego Administratora Danych
dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Dziekana w Zespole do spraw przeglądu warunków pracy
dr inż. Piotr Żarczyński

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  – dr inż. Wojciech Truszkowski - kompetencje