Komisje. Pełnomocnicy Dziekana

Wydziałowa Rada Edukacyjna

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM

 

Podkomisja ds. kierunku Architektura krajobrazu

Przewodnicząca:

dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Członkowie:

dr hab. Anna Francke, prof. UWM
dr inż. Mariusz Antolak
dr inż. arch. kraj. Marta Akincza
Wyszomirski Radosław - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Chemia

Przewodnicząca:

dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM
dr hab. Stanisława Koronkiewicz
dr hab. Regina Wardzyńska
Fidelska Zuzanna Barbara - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Leśnictwo

Przewodniczący:

dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Marta Damszel, prof. UWM
dr inż. Alicja Słupska
dr Anna Zawadzka
Michał Opacki - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunków Ochrona środowiska i Odnawialne źródła energii

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Członkowie:

prof. dr hab. Mariusz Stolarski
dr hab. Paweł Sowiński, prof. UWM
dr hab. Ireneusz Cymes
dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM
Więsyk Marcelina - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Rolnictwo

Przewodniczący:

prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Członkowie:

dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM
dr hab. Adam Okorski, prof. UWM
dr hab. Katarzyna Brodzińska
Sierocka Sandra - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. Studiów podyplomowych

Przewodnicząca:

prof. dr hab. Bożena Kordan

Członkowie:

dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM
dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM
dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:

dr hab. Katarzyna Brodzińska

Członkowie:

dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM
dr hab. Marzenna Olszewska, prof. UWM
dr hab. Andrzej Skwierawski
Aleksandra Maliszewska – przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Promocji

Przewodniczący:

dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM

Członkowie:

dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM
dr inż. Dariusz Rutkowski
dr hab. Barbara Kalisz
dr inż. Paweł Sulima
dr inż. Mariusz Antolak
dr inż. Wojciech Truszkowski
Aleksandra Maliszewska - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja Nauki

Przewodniczący:

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Członkowie:

prof. dr hab. Elżbieta Suchowilska
dr hab. Agata Borowik, prof. UWM
dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
dr hab. Barbara Kalisz, prof. UWM
dr hab. Kazimierz Warmiński, prof. UWM

 

Wydziałowa Komisja Oceniająca

Przewodniczący:

 prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski
 Członkowie:prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska,
prof. dr hab. Mariusz Stolarski,
dr hab. Małgorzata Baćmaga, prof. UWM,
dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM,
dr hab. Barbara Kalisz, prof. UWM
dr inż. Alicja Słupska,
dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska, prof. UWM -  przedstawiciel związków zawodowych,
przedstawiciel samorządu studenckiego,
przedstawiciel samorządu doktorantów.

 

Zespół ds. doświadczalnictwa rolniczego

Przewodniczący:

 

Członkowie:

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski
prof. dr hab. Bożena Kordan
prof. dr hab. Marek Marks
prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
prof. dr hab. Mariusz Stolarski
inż. Łukasz Wileński – kierownik doświadczalnictwa polowego w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym Bałcyny sp. z o.o. z siedzibą w Bałcynach

 

 

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+ – dr hab. Andrzej C. Żołnowski, prof. UWM - kompetencje

Koordynator Wydziałowego Obiegu Informacji - dr inż. Ewa Mackiewicz-Walec

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych – dr inż. Wojciech Truszkowski

Pełnomocnik Dziekana – Wydziałowy Opiekun studentów niepełnosprawnych –prof. dr hab. Bożena Kordan - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia wydziału – prof. dr hab. Piotr Bórawski - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. realizacji obowiązków Lokalnego Administratora Danych – dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Dziekana w Zespole do spraw przeglądu warunków pracy – dr inż. Piotr Żarczyński

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  – dr inż. Wojciech Truszkowski - kompetencje