Komisje. Pełnomocnicy Dziekana

Wydziałowa Rada Edukacyjna

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM

 

Podkomisja ds. kierunku Architektura krajobrazu

Przewodnicząca:         dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Członkowie:                 dr hab. Anna Francke

                                     dr inż. Mariusz Antolak

                                      dr inż. arch. kraj. Marta Akincza

                                     inż. Joanna Wójcik - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Chemia

Przewodnicząca:         dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

Członkowie:                 dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UWM

                                     dr hab. Stanisława Koronkiewicz

                                      dr hab. Regina Wardzyńska

                                     Klaudia Grygołowicz - przedstawiciel studentów

 

 

Podkomisja ds. kierunku Leśnictwo

Przewodniczący:        dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM

Członkowie:                dr hab. Marta Damszel

                                    dr inż. Alicja Słupska

                                     dr Anna Zawadzka

                                    Mateusz Sołtys - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunków Ochrona środowiska i Odnawialne źródła energii

Przewodnicząca:        prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Członkowie:                prof. dr hab. Mariusz Stolarski

                                    dr hab. Paweł Sowiński

                                     dr hab. Ireneusz Cymes

                                    dr inż. Kazimierz Warmiński

                                    Weronika Zych - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. kierunku Rolnictwo

Przewodniczący:        prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz

Członkowie:                dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM

                                    dr hab. Adam Okorski, prof. UWM

                                     dr hab. Katarzyna Brodzińska

                                    inż. Adrian Janczuk - przedstawiciel studentów

 

Podkomisja ds. Studiów podyplomowych

Przewodnicząca:         prof. dr hab. Bożena Kordan

Członkowie:                dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM

                                    dr hab. Stanisław Bielski

                                     dr inż. Beata Płoszaj-Witkowska

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:        dr hab. Katarzyna Brodzińska

Członkowie:               dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM

                                    dr hab. Marzenna Olszewska

                                    dr hab. Andrzej Skwierawski

                                   mgr inż. Aleksandra Załuszniewska – przedstawiciel doktorantów

                                   inż. Magdalena Przyborowska – przedstawiciel studentów

 

Zespół ds. Promocji

Przewodniczący:        dr inż. Warmiński Kazimierz

Członkowie:               dr hab. Krzyżaniak Michał, prof. UWM

                                    dr inż. Dariusz Rutkowski

                                    dr inż. Barbara Kalisz

                                    dr inż. Paweł Sulima

                                    dr inż. Mariusz Antolak

                                   dr inż. Wojciech Truszkowski

                                   Jan Niedźwiecki - przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja Nauki

Przewodniczący:          prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Członkowie:                 dr hab. Agata Borowik, prof. UWM

                                    dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM

                                     dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM

                                     dr inż. Barbara Kalisz

                                     dr inż. Kazimierz Warmiński

 

Koordynatorzy i Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu ERASMUS+ – dr hab. Andrzej C. Żołnowski - kompetencje

Koordynator Wydziałowego Obiegu Informacji - prof. dr hab. Stefan Grzegorczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych – dr inż. Wojciech Truszkowski

Pełnomocnik Dziekana – Wydziałowy Opiekun studentów niepełnosprawnych
prof. dr hab. Bożena Kordan - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia wydziału – dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM - kompetencje

Pełnomocnik Dziekana ds. realizacji obowiązków Lokalnego Administratora Danych
dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Dziekana w Zespole do spraw przeglądu warunków pracy
dr inż. Piotr Żarczyński

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy  – dr inż. Wojciech Truszkowski - kompetencje