Przedstawiciele Wydziału w gremiach uczelnianych

Przedstawiciele Wydziału w komisjach senackich i uczelnianych
w kadencji 2020-2024

RADA UCZELNI

 prof. dr hab. Mariusz Stolarski

SENATORZY

 

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

 

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

 

dr hab. Paweł Sowiński

KOMISJE SENACKIE

Senacka Komisja ds. Rozwoju Uczelni i Finansów

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Senacka Komisja ds. Kadrowych

prof. dr hab. Krzysztof J. Jankowski

Rada Edukacyjna

dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

dr inż. Agnieszka Bęś

dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM

Uniwersytecka Rada Doskonałości Naukowej

prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Mariusz Stolarski

Senacka Komisja Statutowa

dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

KOMISJE UCZELNIANE

Uczelniana Komisja Wyborcza

dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM

Uczelniana Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Jadwwiga Wierzbowska

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. Bożena Kordan