Rada Naukowa

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

rolnictwo i ogrodnictwo

Powołana na okres do 31 grudnia 2022 r. - (Decyzja Rektora Nr 133/2021)

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska

 

Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. Jadwiga Wierzbowska

 

Członkowie

 • Prof. dr hab. Bożena Cwalina-Ambroziak
 • Prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jankowski
 • Prof. dr hab. Bożena Kordan
 • Prof. dr hab. Andrzej Łachacz
 • Prof. dr hab. Marek Marks
 • Prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz
 • Prof. dr hab. Mariusz  Stolarski
 • Prof. dr hab. Urszula Wachowska
 • Prof. dr hab. Marian Wiwart
 • Prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
 • Prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski
 • Dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM
 • Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UWM
 • Dr hab. Bogdan Dubis, prof. UWM
 • Dr hab. Ewa Dragańska, prof. UWM
 • Dr hab. Magdalena Jastrzębska, prof. UWM
 • Dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM
 • Dr hab. Anna Nogalska, prof. UWM
 • Dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM
 • Dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM
 • Dr hab. Dariusz Załuski, prof. UWM
 • Dr hab. Danuta Zielińska, prof. UWM
 • Dr hab. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. UWM
 • Dr hab. Joanna Majkowska-Gadomska
 • Dr hab. Marzenna Olszewska
 • Dr inż. Barbara Kalisz
 • Mgr inż. Artur Szatkowski- przedstawiciel doktorantów