Sprawozdania/Raporty

Sprawozdania z badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie:

 

Raporty "Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie":

  • absolwenci rocznika 2019/2020 - badanie po upływie 6 miesięcy >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2017/2018 - badanie po upływie 6 miesięcy >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2014/2015 - badanie po upływie 6 miesięcy >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2013/2014  >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2012/2013 >>>>>>>>

 

Raporty "Losy zawodowe absolwentów":

  • absolwenci rocznika 2013/2014 - badania po upływie 5 lat >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2014/2015 - badania po upływie 3 lat >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2013/2014 - badanie po upływie 3 lat >>>>>>>>
  • absolwenci rocznika 2012/2013 – badanie po upływie 3 lat >>>>>>>>

 

Karty samooceny Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie w obszarze „Dydaktyka”: