Absolwenci

Statystyki

Kierunek/Stopień/Forma studiówLiczba absolwentów
Rok akademicki
2020/20212019/20202018/20192017/20182016/20172015/20162014/2015
Rolnictwo, studia I stopnia, stacjonarne39464339535456
Rolnictwo, studia II stopnia, stacjonarne6342028182618
Rolnictwo, studia I stopnia, niestacjonarne33292431123036
Rolnictwo, studia II stopnia, niestacjonarne13101517321611
Architektura krajobrazu, studia I stopnia, stacjonarne15201126355056
Architektura krajobrazu, studia II stopnia, stacjonarne1461311182923
Leśnictwo, studia I stopnia, stacjonarne75545663657564
Ogrodnictwo, studia I stopnia, stacjonarne0000078
Ogrodnictwo, studia II stopnia, stacjonarne00029416
Odnawialne źródła energii,  studia II stopnia, stacjonarne3016900
Ochrona środowiska, studia I stopnia, stacjonarne51257214482
Ochrona środowiska, studia II stopnia, stacjonarne191914164344
Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, studia I stopnia, stacjonarne0900000