Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów

Koło Naukowe Mikrobiologów
Opiekun: dr Magdalena Zaborowska, tel. 89 523 35 89, e-mail: m.zaborowska@uwm.edu.pl
Przewodnicząca: Katarzyna Jerzyło, e-mail: katarzyna.jerzylo@student.uwm.edu.pl
Wiceprzewodnicząca: Emilia Sokół, e-mail: emilia.sokol@student.uwm.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów działa w Katedrze Gleboznawstwa i Mikrobiologii od 2009.
Koło Naukowe zrzesza studentów i doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

 Cele i zadania Koła Mikrobiologów:

 • zainteresowanie studentów funkcją mikrobiomu biosfery;
 • uświadomienie roli drobnoustrojów promujących wzrost i rozwój roślin;
 • doskonalenie umiejętności z zakresu technik pracy laboratoryjnej;
 • zapoznanie z różnymi technikami z zakresu mikrobiologii gleby;
 • zapoznanie z metodami badań mikrobiologicznych wody, powietrza i roślin;
 • nabycie umiejętności prowadzenia prac naukowo – badawczych;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu statystycznego opracowania i interpretacji wyników badań mikrobiologicznych;
 • poznanie metodologii opracowania i prezentacji wyników badań;
 • integracja z innymi studenckimi kołami naukowymi.

 Sposób realizacji celów:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych;
 • udział w spotkaniach naukowych, konferencjach i seminariach;
 • przygotowanie referatów, doniesień i posterów;
 • czynne wygłaszanie referatów i doniesień;
 • obozy/wyjazdy naukowe;
 • publikowanie wyników w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

Członkowie Koła Naukowego Mikrobiologów uczestniczyli w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej, pt. „Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych” (2011). Uczestniczą w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych realizowanym co rocznie na UWM w Olsztynie. Prezentacje ustne studentów kilkakrotnie były wyróżniane. Obecnie studenci prowadzą badania nad aktywnością mikrobiologiczną i biochemiczna gleb zanieczyszczonych oraz przydatnością szczepionek mikrobiologicznych w rolnictwie.