Konferencje naukowe i media

KGiM ZAPRASZA  09-11 września do udziału w konferencji „Problemy  klasyfikacji gleb organicznych” poświęconej Glebie Roku 2024. Konferencję organizuje Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego we współpracy  z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Komunikat 1.

 

Prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, dr hab. Agata Borowik, prof. UWM oraz dr hab. Magdalena Zaborowska, prof. UWM - 14-15 września w Puławach uczestniczyli w w 55 Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologicznej. Konferencję zorganizował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Puławy.

  

Prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, dr hab. Agata Borowik, prof. UWM oraz dr hab. Magdalena Zaborowska, prof. UWM – 28 czerwca 2023 roku wzięli udział w warsztatach pt. Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska. Warsztaty zorganizowane zostały przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut badawczy w Puławach.

 

Prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, dr hab. Agata Borowik, prof. UWM oraz dr hab. Magdalena Zaborowska, prof. UWM - w dniach 20-21 czerwca 2023 roku uczestniczyli w VII Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk". Konferencję zorganizował Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.