Katedra Gleboznawstwa i Mikrobiologii
Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn
tel. 89 523 48 34

Kierownik katedry
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Sekretariat
dr inż. Larysa Kowalczuk
Tel. 89 523 48 34 
e-mail: kgm@uwm.edu.pl