Pracownicy

Kierownik katedry
   
prof. dr hab. Jadwiga WyszkowskaORCID89 523 49 38 jadwiga.wyszkowska@uwm.edu.pl
    
Sekretariat   
dr inż. Larysa Kowalczuk 89 523 48 34 kgm@uwm.edu.pl
    
Profesorowie emerytowani   
prof. dr hab. dr h. c. Jan KucharskiORCID89 523 39 98jan.kucharski@uwm.edu.pl
prof. dr hab. Bolesław Bieniek 89 523 38 79 
prof. dr hab. Janusz Gotkiewicz 89 523 38 79 
prof. dr hab. Henryk Piaścik 89 523 38 79 
    
Pracownicy badawczo-dydaktyczni   
prof. dr hab. Jadwiga WyszkowskaORCID89 523 49 38jadwiga.wyszkowska@uwm.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej ŁachaczORCID89 523 38 69andrzej.lachacz@uwm.edu.pl
dr hab. Małgorzata Baćmaga, prof. uczelniORCID89 523 44 39m.bacmaga@uwm.edu.pl
dr hab. Agata Borowik, prof. uczelniORCID89 523 35 53agata.borowik@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Arkadiusz BieniekORCID89 523 48 28arek.bieniek@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Mirosław Orzechowski, prof uczelniORCID89 523 48 46miroslaw.orzechowski@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Jan PawluczukORCID89 523 48 41jan.pawluczuk@uwm.edu.pl
dr hab. inż. Sławomir Smólczyński, prof. uczelniORCID89 523 38 79slawomir.smolczynski@uwm.edu.pl
dr hab. Paweł Sowiński, prof. uczelniORCID89 523 48 32pawel.sowinski@uwm.edu.pl
dr inż. Edyta Boros-LajsznerORCID89 523 48 35edyta.boros@uwm.edu.pl
dr inż. Barbara KaliszORCID89 523 48 20barbara.kalisz@uwm.edu.pl
dr inż. Magdalena ZaborowskaORCID89 523 35 89m.zaborowska@uwm.edu.pl
    
Pracownicy inżynieryjno-techniczni   
dr inż. Larysa Kowalczuk 89 523 48 34kgm@uwm.edu.pl
mgr inż. Kinga Piórkowska 
89 523 48 86kinga.piorkowska@uwm.edu.pl
dr inż. Monika Tomkiel 
89 523 48 86monika.tomkiel@uwm.edu.pl
mgr inż. Beata Modrzewska - urlop do maja 2023 r.
 89 523 48 48beata.poniewaz@uwm.edu.pl
mgr inż. Jadwiga Sienkiewicz 89 523 48 02jadwiga.sienkiewicz@uwm.edu.pl