dr hab. Agata Borowik, prof. uczelni

 

pl. Łódzki 3, p. 8

Telefon: 89 523 35 53

agata.borowik@uwm.edu.pl

USOS

Konsultacje: wtorek 9:30-11:00
odbywają się w trybie on-line z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams po wcześniejszym uzgodnieniu.

 
 
 
Studia
2007, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, kierunek wychowanie techniczne, specjalność: ergonomia i projektowanie form użytkowych
Doktorat
2011, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, promotor - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska
Habilitacja
28 marca 2019, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Zajmowane stanowiska
od 01.10.2019 r. - profesor uczelni
Dyscypliny
rolnictwo i ogrodnictwo; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Specjalności
biochemia gleby, mikrobiologia środowiskowa
Obszary badawcze
Promocje studentów
Liczba wypromowanych studentów - 49
w tym:
- magistrów - 14
- inżynierów - 34
- licencjatów - 1
Recenzje prac dyplomowych - 16

Wskaźniki naukometryczne

 • publikacje oryginalne -72
 • artykuły naukowe w bazie Web of Science Core Collection - 72
 • cytowania (wg Web of Science Core Collection) - 1251
 • wskaźnik Hirscha (wg Web of Science Core Collection) - 20
 • sekwencje nukleotydowe bakterii i grzybów opoublikowane w GenBank NCBI - 10471
 • promotor pomocniczy prac doktorskich – 2
 • recenzje prac doktorskich - 1
 • recenzje prac habilitacyjnych - 1
 • członkostwo w komisjach doktorskich i habilitacyjnych - 2

Funkcje w uczelni

 • członek Rady Wydziału (2012-2016)
 • członek Rady Wydziału (2017-2020)
 • opiekun roku kierunku Ochrona Środowiska oraz Architektura Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (2013-2017)
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa (rok ak. 2021/2022)
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013)
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Śródrocznej (rok ak. 2015/2016)
 • opiekun Koła Naukowego Mikrobiologów (2011-2020)
 • członek Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich (2016-2020)
 • członek Wydziałowej Komisji Nauki (od 2020)
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Ewaluacji  (od 2020)
 • koordynator planów zajęć dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii oraz operator danych w USOS pensum (2011-2020)
 • koordynator planów zajęć dydaktycznych w Katedrze Gleboznawstaw i Mikrobiologii oraz operator danych w USOS pensum (od 2021)
 • redaktor strony internetowej Katedry Mikrobiologii (2006-2020)
 • redaktor strony internetowej Katedry Gleboznawstwa i Mikrobiologii (od 2021)

Funkcje poza uczelnią

 • członek Zarządu Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (od 2018)
 • redaktor gościnny specjalnego numeru Processes (ISSN 2227-9717) w Molecular Diversity Preservation International (MDPI)

 

aktualizacja: 13.10.2021 r.