Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne

Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne

Opiekun: dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek, tel. 89 523 48 24, e-mail: arek.bieniek@uwm.edu.pl

Koło naukowe działające przy Katedrze Gleboznawstwa i Mikrobiologii (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) powstało 7 czerwca 2004 roku. Należą do niego studenci kierunków architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo oraz geodezja i kartografia. Od początku działalności do dnia dzisiejszego opiekunem koła jest dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek.

W latach 2004, 2006, 2008, 2009 i 2011 we współpracy z Instytutem Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego grupy członków Koła (8-13 osobowe) odbyły obozy naukowe na terenie Ukrainy (Płw. Krymski). Opiekę nad grupami studentów sprawowali prof. dr hab. Bolesław Bieniek (lata 2004 i 2009), dr hab. Arkadiusz Bieniek (lata 2006 i 2011) i prof. dr hab. Andrzej Łachacz (2008 rok). Celem geologiczno-gleboznawczych badań było zapoznanie się z glebami Półwyspu krymskiego (w tym z inicjalnymi terenów objętych wulkanizmem błotnym na Półwyspu Kercz oraz charakterystyka i opis kompleksów ukraińskich czarnoziemów). Wykonano obszerną dokumentację materiałową – pobranie prób do badań, wykonanie zdjęć, szczegółowa lokalizacja miejsc badań (podanie współrzędnych z GPS). W trakcie obozów zapoznano się także z trójdziałową budową geologiczną Półwyspu Krymskiego. Przerywnikiem w trakcie badań było zwiedzanie wielu atrakcji turystycznych w tym między innymi pałacu chanów w Bakczysaraju, genueńskiej twierdzy w miejscowości Sudak, dawnych twierdz polskich Chocim i Kamieniec Podolski.

Dużym zainteresowaniem studentów cieszą się także jednodniowe wyjazdy naukowe mające na celu zapoznanie się z nie przekształconymi rolniczo terenami np. Białowieskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu ,,Serafin”. Działalność Koła pozwala na poszerzanie wiedzy szczególnie z zakresu gleboznawstwa, geologii i geomorfologii. Szczególny nacisk badań położony jest na rolę w krajobrazie rolniczym geomorfologicznych form terenu (krajobrazy morenowe, sandrowe, kemowe, dolin rzecznych). Prace koła obejmują także problematykę architektonicznego zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością górniczą (kopalnie kruszyw mineralnych Żabi Róg i Łajsy, torfu Budwity, Rucianka, oraz kredy jeziornej Łęguty, Mielno, Zezuj).

W ramach prowadzonej działalności naukowej członkowie Koła czynnie uczestniczą w organizacji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych odbywającego się w Olsztynie. W sesjach referatowych zaprezentowali kilka referatów, a badania opublikowano w materiałach konferencyjnych.