Rolnictwo

Studia stacjonarne i niestacjonarne – 3 semestry

Zakres kształcenia (specjalność):

- Ochrona roślin

- Zarządzanie produkcją

 

Student specjalności ochrona roślin przygotowuje się do pracy w produkcji roślinnej, zarówno jako producent, doradca, jak i pracownik instytucji związanych z rolnictwem. Program studiów zawiera szerokie spektrum zagadnień dotyczących agrofagów, roli jaką pełnią w agrocenozach, strat przez nie powodowanych, metod i narzędzi służących do ich monitorowania oraz diagnostyki. Dużo miejsca poświęcono przeglądowi współczesnych metod ochrony roślin. Uzupełnieniem programu są elementy dotyczące podstaw ekonomiki ochrony roślin. Ta specjalność, ma duże znaczenie dla przyszłości rolnictwa, a przede wszystkim jego bezpieczeństwa dla środowiska i przyszłego konsumenta. Celem nadrzędnym w procesie edukacji jest przygotowanie absolwenta, który potrafi budować środowisko rolnicze tak, aby produkować wysokiej jakości, bezpieczną żywność. Wiedza, kompetencje i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają  na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących produkcji roślinnej oraz stosowania środków ochrony roślin.

 

Zarządzanie produkcją to interdyscyplinarny kierunek łączący kompetencje inżynierskie z zakresu technologii produkcji roślinnej (agrotechnologii) z umiejętnościami menedżerskimi. Powstał w wyniku zmian społecznych i gospodarczych, które wymagają od pracowników realizacji zadań związanych z racjonalizacją produkcji z uwzględnieniem coraz większych wymagań społecznych i ekologicznych. W programie studiów ujęte zostały zagadnienia dotyczące aspektów zarządzania produkcją rolniczą, zarządzania zespołami oraz innowacyjnych technik i metod zarządzania produkcją. Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie naukowe i praktyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne i formy aktywizujące studentów.

Uzyskane kompetencje umożliwią absolwentom zdobycie pracy w podmiotach, które zatrudniają specjalistów od zarządzania i zarządzania produkcją. Dotyczy to firm handlowych, doradczych, a także jednostek państwowych, w których przydatna jest rolnicza wiedza techniczna i ekonomiczna. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wzmocnienie prowadzonej lub uruchamianej własnej działalności rolniczej.