Oferta studiów I stopnia

Architektura krajobrazuChemiaLeśnictwo
   
 
Ochrona środowiskaRolnictwo 

 

Informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia 

 

 Ofertę kształcenia

na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa

 ------------------------------------

 

Informator dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia, na rok 2023/2024 dostępny jest na stronie:

https://uwm.edu.pl/sites/default/files/rekrutacja/informator_2023.pdf Informacja dla Abiturientów o możliwościach zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 

 Informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia I i II stopnia znajdziesz

na stronie UWM     https://uwm.edu.pl/kandydaci

 

Logowanie do systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów):  

https://irk.uwm.edu.pl/