Szkoła Partnerska

 

Szanowni Państwo,

Chciałbym serdecznie zaprosić do uczestnictwa w wykładach, prelekcjach i warsztatach organizowanych przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w ramach programu Szkoła Partnerska. Zajęcia są skierowane do uczniów szkół średnich, zarówno ogólnokształcących, jak i profilowanych. Uczestnictwo w Programie Szkoła Partnerska jest dobrowolne, głównym celem programu jest nawiązaniu współpracy między Wydziałem a szkołami średnimi.

Zajęcia, które znajdują się w ofercie prowadzone będą przez pracowników Wydziału, wykładowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy chcą podzielić się z uczniami swoją wiedzą oraz naukowymi osiągnięciami. Nauczyciele akademiccy Wydziału od wielu lat prowadzą zajęcia dla różnych grup odbiorców począwszy od Uniwersytetu Dzieci, poprzez Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Pikniki Naukowe, Dni Otwarte aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Oferta skierowana do uczniów szkół średnich związana jest z kierunkami, które są prowadzone na Wydziale. W ofercie znajdują się zajęcia z rolnictwa, ogrodnictwa, architektury krajobrazu, leśnictwa, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz chemii. Celem programu Szkoła Partnerska jest rozwój zainteresowań, poszerzenie wiedzy młodzieży oraz wskazanie możliwości jej praktycznego wykorzystania poprzez współpracę z naszymi pracownikami.

Zachęcam serdecznie do skorzystania z oferty poprzez bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia bądź koordynatorem Programu Szkoła Partnerska.

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Jankowski,

Dziekan

 

Do pobrania: