Oferta dla studentów - kursy, staże, warsztaty

Projekt pn: „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Okres realizacji projektu to lata 2018-2022.  W ramach przyznanych funduszy (33 mln zł) Uczelnia zrealizuje 18 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Oferta dla studentów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

Więcej o projekcie