Architektura krajobrazu

Studia stacjonarne – 3 semestry

Studia drugiego stopnia w ramach kierunku architektura krajobrazu to kontynuacja studiów pierwszego stopnia.

Program tych studiów zawiera treści programowe prowadzące do nabycia umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu a także w skali miejscowej, z uwzględnieniem obszarów chronionych oraz historycznych i współczesnych układów urbanistycznych i ruralistycznych. Studia przygotowują do podjęcia pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, organach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach opracowujących strategie, studia i plany zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne a także w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu.