Pracownicy

Kierownik Katedry

 

 

dr hab. Danuta Zielińska, prof. uczelni 

89 523 39 35

danuta.zielinska@uwm.edu.pl 

 

 

 

Sekretariat

 

 

Elżbieta Malessa

89 523 48 01

chemia@uwm.edu.pl 

elzbieta.malessa@uwm.edu.pl 

 

 

 

Profesorowie

 

 

prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski

89 523 37 48

pawel.kafarski@uwm.edu.pl 

prof. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński 

89 523 41 77

boguslaw.pierozynski@uwm.edu.pl 

prof. dr hab. Lech Smoczyński

89 523 36 68

lechs@uwm.edu.pl 

prof. dr hab. inż. Andrzej Sporzyński

89 523 35 25

andrzej.sporzynski@uwm.edu.pl

dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. uczelni

89 523 37 11

kalinow@uwm.edu.pl 

 

 

 

Adiunkci

 

 

dr hab. Stanisława Koronkiewicz 

89 523 41 37

stankor@uwm.edu.pl 

dr hab. Regina Wardzyńska 

89 523 37 38

hannawar@uwm.edu.pl

dr inż. Agnieszka Bęś 

89 523 33 36

agnieszka.bes@uwm.edu.pl 

dr inż. Tomasz Mikołajczyk

89 523 36 15

tomasz.mikolajczyk@uwm.edu.pl 

dr Jolanta Paprocka

89 523 35 44

jolanta.paprocka@uwm.edu.pl 

dr inż. Łukasz Sikorski  

89 523 35 34

lukasz.sikorski@uwm.edu.pl 

dr inż. Kazimierz Warmiński

89 523 35 60

kazimierz.warmiński@uwm.edu.pl 

 

 

 

Asystenci

 

 

dr Beata Załęska-Chróst 

89 523 37 38

bezetka@uwm.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Pracownicy inżynieryjno – techniczni

 

 

Violetta Jędrzejewska 

89 523 36 54

violetta.jedrzejewska@uwm.edu.pl 

dr inż. Bartosz Libecki 

89 523 39 75

bmd@uwm.edu.pl 

mgr inż. Wiesława Maszke 

89 523 44 57

w.maszke@uwm.edu.pl 

dr inż. Grażyna Piotrowska 

89 523 41 55

grazyna.piotrowska@uwm.edu.pl 

Ewa Słodkowska

89 523 39 75

ewa.slodkowska@uwm.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy administracyjni

 

 

mgr inż. Ewa Szagała – Farańczuk 

89 523 35 18

ewa.szagala@uwm.edu.pl 

 

 

 

Doktoranci

 

 

mgr Mateusz Kuczyński  

89 523 33 97

mateusz.kuczynski@uwm.edu.pl 

 

 

 

 

 

Profesorowie emerytowani

 

 

prof. dr hab. Barbara Adomas 

 

 

dr. hab. J. Bartoszewicz, prof. UWM 

 

 

prof. dr hab. Leszek Rogalski