dr inż. TOMASZ MIKOŁAJCZYK

Plac Łódzki 4, p. 204 

Telefon: 89 523 36 15; 89 523 44 97 

Fax: 89 523 48 01 

USOS  

ORCID  

 

Obszary badawcze: elektrochemia stosowana, spektroskopia powierzchni, badanie procesu elektrolizy wody: wydzielanie wodoru i tlenu; badanie procesu utleniania związków organicznych w ściekach.

Studia: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek ochrona środowiska (2011 r.)

Doktorat: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska, doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska (2017 r.)

Zajmowane stanowiska/funkcje: adiunkt

Dydaktyka: koordynator przedmiotu na kierunku Zootechnika: Chemia analityczna

Projekty badawcze: kierownik/wykonawca projektów badawczych finansowanych przez NCN (1) oraz RPO Warmia i Mazury (1)

Staże: Institute of Industrial Science, The University of Tokyo, Meguro City, Tokyo, Japan (2021)