Koło naukowe

Koło Naukowe Toksykologów Środowiska

Opiekun: dr inż. Łukasz Sikorski, tel. 89 523 35 34, e-mail: lukasz.sikorski@uwm.edu.pl

Przewodnicząca: Aleksandra Chochowska

Działalność Koła Naukowego Toksykologów Środowiska polega na poszerzaniu wśród studentów Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa wiedzy z zakresu toksykologii oraz wpływu zanieczyszczeń na ekosystem - ekotoksykologii. Ponadto uczestnictwo w pracy Koła umożliwia studentom zdobycie umiejętności prowadzenia badań naukowych, a także interpretacji i prezentacji ich wyników, także poza Uczelnią.

 Cele i założenia Koła Naukowego Toksykologów Środowiska UWM:

  • pogłębianie wiedzy dotyczącej toksykologii, ekotoksykologii i innych dziedzin powiązanych z ochroną środowiska, ekologią i rolnictwem;
  • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i logistycznych;
  • publikowanie artykułów naukowych;
  • organizacja spotkań, seminariów i konferencji naukowych w celu nabycia odpowiedniego przygotowania teoretycznego do powierzonych zadań;
  • utrwalanie wiedzy teoretycznej poprzez udział w zadaniach wyznaczanych przez opiekuna Koła, szkoleniach, kursach, praktykach;
  • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej;
  • szerzenie zachowań wolontarystycznych wśród studentów;
  • tworzenie oraz realizowanie projektów naukowych i badawczych;
  • wzmocnienie więzi interpersonalnych w środowisku akademickim;
  • promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, wśród absolwentów szkół średnich