Aktualności

Olsztyn, 07.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Katedra Chemii

zaprasza do składania ofert na:

WYKONANIE INSTALACJI GAZÓW LABORATORYJNYCH DO CHROMATOGRAFÓW GAZOWYCH, zgodnie ze schematem, w sali laboratoryjnej p. 232 i p. 230, pl. Łódzki 4, Katedra Chemii, WRiL, UWM Olsztyn

Termin realizacji: do 8 tygodni

Warunki płatności: po wykonaniu prac i podpisaniu protokołu odbioru, przelewem z terminem płatności 30 dni.

Termin składania ofert: do dnia 14.07.2021 r. do godz. 15:00

Miejsce składania ofert: emailem na adres: danuta.zielinska@uwm.edu.pl lub w formie pisemnej na adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii, pl. Łódzki 4, 10-719 Olsztyn (liczy się data wpłynięcia/dostarczenia oferty).

Kryterium wyboru oferty: cena – 100%

Opis przedmiotu zamówienia: >>>Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia<<<