prof. dr hab. inż. PAWEŁ KAFARSKI

 

Plac Łódzki 4, p. 208 

Telefon: 89 523 37 48 

Kom. 603 396 170 

Scopus

 

Obszary badawcze: racjonalne  projektowanie (w oparciu o mechanizmy reakcji i strukturę krystaliczną enzymów) i synteza inhibitorów wybranych enzymów jako potencjalnych leków i herbicydów; poszukiwanie nowych, w tym stereospecyficznych, metod syntezy kwasów aminofosfonowych, fosfonopeptydów i dehydropeptydów; badanie właściwości chemicznych tych związków - kompleksy z jonami metali, struktura i konformacja, chemia supramolekularna; badanie mechanizmów degradacji wiązania fosfor-węgiel przez mikroorganizmy; chemia produktów naturalnych, szczególnie badanie autentyczności miodów.

Studia: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, kierunek Chemia (1971 r.)  

Doktorat: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, doktor nauk chemicznych (1977 r.) 

Habilitacja: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, doktor habilitowany nauk chemicznych (1990 r.)  

Tytuł naukowy: profesor nauk chemicznych (1998 r.) 

Zajmowane stanowiska/funkcje: profesor (na UWM w Olsztynie 2020-)1971-2021 na Politechnice Wrocławskiej1981-2019 adiunkt a potem profesor na Uniwersytecie Opolskim 

Dydaktyka: koordynator przedmiotów na kierunku ChemiaPodstawy chemii organicznej I, Podstawy chemii organicznej II 

Towarzystwa/komitety naukowe: Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Chemiczne (prezes w latach 2005-2010), członek honorowy Słowackiego Towarzystwa Chemicznego, Amerykańskie Towarzystwo ChemiczneKomitet Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk - Komitet powołano w roku 1988 (1988– 2007)Komitet Chemii PAN w kadencjach: od 2003-2007 i 2007-2010członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych: 2007-2021.  

Projekty badawcze jako kierownik: 9 finansowanych przez KBN (w tym: 2 rozwojowe, 1 zamawiany); 2 finansowane przez NCBR, 8 projektów finansowanych przez NCN (jeden w toku), projekt w ramach programu POiG, COST 

Staże: staż w laboratorium prof. S.E. Cremera na Marquette University, Milawaukee, USA (1976-1977);  sześciomiesięczny staż (poste rouge) w laboratorium prof. H.-J. Cristau w Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier, Montpellier, Francja; Visiting Professor (wykłady z chemii organicznej) w Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier, Montpellier, Francja.

Inne osiągniecia/informacje: ponad 350 publikacji cytowanych ponad 7000 razypromotor 40 prac doktorskich.