Organizacja r.a. 2023/2024

Opiekunowie pierwszych roczników

Kierunek

Nazwisko

Mail

Telefon

Architektura krajobrazu

mgr inż. architekt krajobrazu

Pochodyła-Ducka Ewelina

ewelina.pochodyla@uwm.edu.pl 

Chemia

 dr Plitta-Michalak Beata

 beata.plitta-michalak@uwm.edu.pl 

Ochrona środowiska

 dr hab. inż. Sidoruk Marcin

 marcin.sidoruk@uwm.edu.pl 89 523-43-51

Leśnictwo

 dr inż. Bęś Agnieszka

 agnieszka.bes@uwm.edu.pl 89 523-33-36

Rolnictwo

 dr inż. Mackiewicz-Walec Ewa

 ewa.mackiewicz-walec@uwm.edu.pl 89 523 39 23

 

Instrukcja pobierania oraz logowania się do programu Microsoft Teams:

http://wbib.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/teams-instrukcja-student.pdf

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2023/2024
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Na podstawie Decyzji Nr 89/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2023/2024