Kalendarz akademicki

Ramowa organizacja roku akademickiego 2021/2022

na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Objaśnienia:

1) W dniu 2 listopada 2021 r. (wtorek) - Dzień Rektorski.

2) W dniu 5 stycznia 2022 r. (środa) - zajęcia z czwartku.

3) W dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) - Dzień Rektorski.

4) W dniu 4 maja 2022 r. (środa) - zajęcia z poniedziałku.

5) W dniu 5 maja 2022 r. (czwartek) - zajęcia z wtorku.

6) Na studiach niestacjonarnych Dziekan może ustalić dodatkowy zjazd dydaktyczny w dniach 17-19 czerwca 2022 r., w takim przypadku sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych trwa od 20 czerwca do 3 lipca 2022 r.

 

Na podstawie Decyzji Nr 45/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2021/2022