Kalendarz akademicki

 

Ramowa organizacja roku akademickiego 2022/2023
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

 

Objaśnienia:
1) W dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek) - Dzień Rektorski.
2) W dniu 5 stycznia 2023 r. (czwartek) - na studiach stacjonarnych zajęcia z piątku.
3) W dniu 2 maja 2023 r. (wtorek) - Dzień Rektorski,
4) W dniu 26 maja 2023 r. (piątek) - na studiach stacjonarnych zajęcia z poniedziałku.
5) Na studiach niestacjonarnych Dziekan/Dyrektor Szkoły/Filii może ustalić dodatkowy zjazd dydaktyczny w dniach 16-18 czerwca 2023 r., w takim przypadku sesja egzaminacyjna na studiach niestacjonarnych trwa od 19 czerwca do 2 lipca 2023 r

Na podstawie Decyzji Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2022/2023