Ogłoszenia i informacje

> Wzór strony tytułowej prac dyplomowych

> Wzory podań

> Stypendia ministra

 

 

 

ISIC i ubezpieczenie NNW + OC

Instrukcja dla Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

 

Kartę ISIC (która jest jednocześnie międzynarodową, elektroniczną legitymacją studencką) i ubezpieczenie NNW + OC można zakupić na dwa sposoby:

·        W kwocie 55 zł bezpośrednio na stronie ISIC

·        W kwocie 50 zł z opcją uzyskania zwrotu na platformie JPCLUB

 

Poniżej znajdziesz instrukcję zakupu.

Zakup bezpośrednio przez stronę ISIC (55 zł)

1.      Wejdź na stronę www.russ.uwm.edu.pl/isic

2.      Powinieneś automatycznie zostać przekierowany na stronę zakupu Karty ISIC online. Jeżeli tak się nie stało, skorzystaj z linku dostępnego pod adresem: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie

3.      Uzupełnij niezbędne dane, poniżej znajdziesz podpowiedź do wybranych pól:

·        Numer legitymacji, to numer albumu (znajduje się z przodu legitymacji oraz na USOSie)

·        Poświadczenie statusu studenta (możesz wgrać skan/zdjęcie dwóch stron legitymacji studenckiej lub poprosić pracownika dziekanatu o przesłanie skanu takiego poświadczenia

·        Zdjęcie do legitymacji ISIC (możesz je pobrać np. z USOSa lub serwisu IRK)

·        Zalecamy podawanie uczelnianego adresu e-mail w domenie @student.uwm.edu.pl

4.      Pamiętaj aby w formularzu w polu kod polecający podać kod: UWM-WKSIR w celu przypisania do właściwego dziekanatu.

5.      Przejdź dalej i dokonaj płatności elektronicznej.

 

Zakup przez platformę Just Profits Club (50 zł)

1.      Wejdź na stronę www.uwm.jpclub.pl

2.      Powinieneś automatycznie zostać przekierowany do oferty zakupu Karty ISIC

3.      Kliknij na przycisk Skorzystaj

4.    Zostaniesz poproszony o zarejestrowanie konta. Pamiętaj aby na etapie rejestracji wpisać nazwę Uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Po wyborze uczelni pojawi się pole wydziału – również wpisz jego nazwę.

5.      Po dokonaniu rejestracji zweryfikuj konto i powróć na stronę www.uwm.jpclub.pl lub wejdź w zakładkę OKAZJE i wybierz ISIC dla Studentów UWM

6.      Następnie ponownie kliknij przycisk Skorzystaj

7.      Zostaniesz przekierowany do strony zakupu Karty ISIC online.

8.      Uzupełnij niezbędne dane, poniżej znajdziesz podpowiedź do wybranych pól:

·        Numer legitymacji, to numer albumu (znajduje się z przodu legitymacji oraz na USOSie)

·        Poświadczenie statusu studenta (możesz wgrać skan/zdjęcie dwóch stron legitymacji studenckiej lub poprosić pracownika dziekanatu o przesłanie skanu takiego poświadczenia

·        Zdjęcie do legitymacji ISIC (możesz je pobrać np. z USOSa lub serwisu IRK)

·        Zalecamy podawanie uczelnianego adresu e-mail w domenie @student.uwm.edu.pl

9.      Pamiętaj aby w formularzu w polu kod polecający podać kod: UWM-WKSIR w celu przypisania do właściwego dziekanatu.

10.   Przejdź dalej i dokonaj płatności elektronicznej.

 

Jak otrzymać zwrot 50 zł za zakup karty ISIC?

1.      Otwórz konto w BNP Paribas korzystają z platformy Just Profits Club

2.      Przez 4 miesiące, następujące po dacie otwarcia rachunku bankowego w BNP Paribas, wykonaj przy użyciu konta BNP Paribas transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 200 zł miesięcznie (przy czym przynajmniej jedna transakcja musi być wykonana za pomocą Apple / Google Pay lub BLIK-u).

3.      Zwrot zostanie przyznany w formie karty podarunkowej o wartości 50 zł do wybranego sklepu internetowego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące karty ISIC i ubezpieczenia

znajdziesz na stronie: www.russ.uwm.edu.pl/ubezpieczenie