Ernest Bielinis

Bielinis Ernest 2

 

Dr inż. Ernest Bielinis
mail: ernest.bielinis@uwm.edu.pl

 Zainteresowania naukowe:

- właściwości allelopatyczne roślin drzewiastych
- badania empiryczne z zakresu ekofizjologii roślin
- poszukiwania praw ekologicznych

 Hobby:

- filozofowanie

  

Dorobek naukowy aktualny na dzień 9 kwietnia 2014:

- publikacje w recenzji – w czasopismach z naliczanym współczynnikiem Impact Factor

Bielinis E., Jóźwiak W., Robakowski P. 2014. Modelling of the relationship
between the photosynthetic pigments content and greenness of Prunus serotina and
Quercus petraea leaves.
W recenzji czasopisma Aca Physiologiae Plantarum. Impact Factor APP 2012: 1.305.

- publikacje w czasopismach z naliczanym współczynnikiem Impact Factor

Robakowski P., Bielinis E. 2011. Competition between sessile oak (Quercus petraea) and black cherry (Padus serotina): dynamics of seedlings growth. Polish Journal of Ecology 59: 325- 334. Impact Factor Pol. J. Ecol. 2012: 0.503.

- streszczenia wystąpień opublikowane w suplementach do czasopism z naliczanym współczynnikiem Impact Factor

Bielinis E., Robakowski P., Bułaj B. 2012. Effects of different light conditions and between-species interactions on photosynthesis, respiration and biomass allocation in Quercus petraea and Prunus serotina seedlings. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót wygłoszonego referatu w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116. Impact Factor APP: 1.305

Robakowski P., Bielinis E., Stachowiak J., Bułaj B. 2012. Growth and allelochemical interactions among Quercus petraea and Prunus serotina seedlings in different light conditions. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót wygłoszonego referatu w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116.  Impact Factor APP: 1.305

Bielinis E., Robakowski P., Wyka T., Samardakiewicz S. 2012. Why does black cherry maintain some leaves during the winter? 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót prezentowanego posteru w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116.  Impact Factor APP: 1.305

Bułaj B., Bielinis E., Robakowski P. 2012. The influence of Prunus serotina leaf extract on fine root morphology of Quercus petraea. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót prezentowanego posteru w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116.  Impact Factor APP: 1.305

Jóźwiak W., Bielinis E., Robakowski P. 2012. Non-destructive method for measuring photosynthetic pigment concentrations in leaves of Prunus serotina and Quercus petraea.   9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót prezentowanego posteru w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116. Impact Factor APP: 1.305

Robakowski P., Bielinis E. 2009: Structure and photosynthesis of Abies alba needles from different age classes. 8 th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. September 16-19, 2009 Cracow, Poland. Acta Physiol. Plant. 31 (Suppl. 1): 108. Impact Factor APP: 1.305

- inne publikacje w czasopismach będących na liście MNiSW

Bielinis E., Robakowski P., Bułaj B. 2012. Wpływ różnych warunków ocienienia na biomasę siewek dębu bezszypułkowego rosnącego w interakcji z inwazyjną czeremchą amerykańską. Obce gatunki w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Str.: 201-207.

Robakowski P., Bielinis E., Stachowiak J., Bułaj B. 2012. Wzrost, zawartość azotu w liściach i lotne związki allelochemiczne siewek Quercus petraea i Prunus serotina rosnących w różnych warunkach ocienienia i konkurencji. Obce gatunki w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Str.: 208-216.

- publikacje w materiałach konferencyjnych

Bielinis E., Robakowski P. 2010: Zmienność cech morfologicznych igieł Abies alba wzdłuż gradientu światła i wieku w koronie. W: Między biotechnologią a ochroną środowiska – interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników, Zielona Góra, 11-12 listopada 2009, str.: 11 20. (Wydawnictwo na CD, ISBN 978-83-7481-379-2)

Bielinis E., Jastrząb M. 2007: Dendroflora lapidarium cmentarza ewangelickiego we Wschowie. W: Materiały XI Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Szczecinowo, 16-18 listopada 2007, str.: 13-19. (ISBN 978-83-7431-178-6)

- streszczenia w materiałach konferencyjnych, udział w konferencjach z referatem/posterem

Bielinis E., Robakowski P., Bułaj B. 2012. Effects of different light conditions and between-species interactions on photosynthesis, respiration and biomass allocation in Quercus petraea and Prunus serotina seedlings. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót wygłoszonego referatu w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116. (Referat uhonorowany nagrodą jury)

 

Robakowski P., Bielinis E., Stachowiak J., Bułaj B. 2012. Growth and allelochemical interactions among Quercus petraea and Prunus serotina seedlings in different light conditions. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót wygłoszonego referatu w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116.

Bielinis E., Robakowski P., Wyka T., Samardakiewicz S. 2012. Why does black cherry maintain some leaves during the winter? 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót prezentowanego posteru w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116. (Poster uhonorowany nagrodą jury)

Bułaj B., Bielinis E., Robakowski P. 2012. The influence of Prunus serotina leaf extract on fine root morphology of Quercus petraea. 9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót prezentowanego posteru w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116.

Jóźwiak W., Bielinis E., Robakowski P. 2012. Non-destructive method for measuring photosynthetic pigment concentrations in leaves of Prunus serotina and Quercus petraea.   9th International Conference “Plant functioning under environmental stress”, September 12-15, 2012 Cracow, Poland. Skrót prezentowanego posteru w: Book of abstracts. Acta Physiologiae Plantarum 34 (Suppl 1): S1–S116.

Bielinis E., Robakowski P., Bułaj B. 2012. Biomasa siewek dębu bezszypułkowego rosnących w interakcji z czeremchą amerykańską w różnych warunkach ocienienia. Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Obce gatunki w lasach. Rogów, 29-30 marca 2012. Sesja III, posterowa.

Robakowski P., Bielinis E., Bułaj B., Stachowiak J. 2012. Konkurencja i interakcje allelochemiczne między siewkami Quercus petraea i Prunus serotina. Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Obce gatunki w lasach. Rogów, 29-30 marca 2012. Sesja III, posterowa.

Bułaj B., Nawrot A., Bielinis E., Robakowski P. 2012. Alokacja biomasy siewek dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) pod wpływem ekstraktu z liści czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina). Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Obce gatunki w lasach. Rogów, 29-30 marca 2012. Sesja III, posterowa.

Bułaj B., Dopierała N., Bielinis E., Robakowski P. 2012. Biomasa i morfologia drobnych korzeni sadzonek dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) rosnących w interakcji z sadzonkami czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina). Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Obce gatunki w lasach. Rogów, 29-30 marca 2012. Sesja III, posterowa.

Behnke-Borowczyk J., Kwaśna H., Bielinis E., Wiatrowska B. 2011. Badania metagenomiki w badaniu różnorodności grzybów gleb leśnych. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Łódź, 22-23 października 2011, II edycja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 100. (Poster)

Bielinis E., Robakowski P., Kruk M., Behnke-Borowczyk J., Wiatrowska B. 2011. Czeremcha amerykańska zmniejsza stopień porażenia liści dębu bezszypułkowego przez patogenicznego grzyba Microsphaera alphitoides. Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. Łódź, 22-23 października 2011, II edycja. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011, s. 78. (Poster)

Bielinis E. 2011. Czynnik czasu w mechanizmach wzajemnego oddziaływania na siebie roślin. Konferencja: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, 3 grudnia 2011, Wrocław. (Referat)

Bielinis E., Robakowski P., Kruk M. 2010: Znaczenie allelopatii w życiu drzew leśnych. III Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa. Leśnik XXI wieku – teoria a praktyka… Czego się uczymy? Rewal, 06-09 maja 2010: 28. (Referat)

Bielinis E., Robakowski P., Bułaj B., Kruk M., Drabarek A. 2010: Konkurencja wzrostowa między siewkami Quercus petraea i Padus serotina w doświadczeniu kontrolowanym. XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. XXVII Sejmik SKN. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 15 maja 2010, Wrocław: 257. (Referat uhonorowany Nagrodą Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Bielinis E., Basiak E., Robakowski P. 2010. Growth and biomass allocation in Quercus petraea seedlings acclimated to allelopathic soil. W: 5th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection” – Interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 25-27 listopada 2010: 5. (Referat uhonorowany nagrodą jury)

Nawrot A., Nejman M., Bielinis E., Bułaj B., Robakowski P. 2010. The influence of black cherry (Padus serotina (Ehrh.) Borkh.) leaf extract on biomass allocation and growth of sessile oak seedlings (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). W: 5th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection” – Interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 25-27 listopada 2010: 32. (Referat)

Litoborski A., Bielinis E., Robakowski P. 2010. Oak leaves improve growth of Padus serotina but not Quercus petraea seedlings. W: 5th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection” – Interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 25-27 listopada 2010: 25. (Referat)

Bielinis E., Robakowski P., Kruk M., Drabarek A. 2010: Dynamika wzrostu i alokacja biomasy w rocznych siewkach dębu bezszypułkowego i czeremchy amerykańskiej rosnących w warunkach konkurencji. Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zielonka, 11 maja 2010: 20. (Poster)

Bielinis E., Robakowski P. 2009: Variation of morphological, anatomical and physiological traits of Abies alba needles along the light and age gradient in the crown. 4th International Conference of Young Naturalists “From Biotechnology to Environment Protection” – Interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 11-12 maja 2009: 4. (Referat uhonorowany pierwszym miejscem w kategorii “prezentacja”)

Robakowski P., Bielinis E. 2009: Structure and photosynthesis of Abies alba needles from different age classes. W: Book of abstracts. 8 th International Conference Eco-Physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. September 16-19, 2009 Cracow, Poland. (Poster)

Bielinis E., Jastrząb M. 2008: Dendroflora lapidarium cmentarza ewangelickiego we Wschowie. Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zielonka 2008: 25. (Referat)

Bielinis E. 2008. Motyw winorośli w architekturze miasta Poznania. VII Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. Młodzież akademicka w kreowaniu nauki, Siedlce 2008. (Referat)