Pracownicy

dr hab. Jakub Borkowski, prof. UWM (Kierownik KLiEL)

pok.: 10
tel.: (89) 5233944
mail: jakub.borkowski@uwm.edu.pl
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00

prof. dr hab. Zbigniew Sierota
pok.: 8
tel.: (089) 5234947
mail: zbigniew.sierota@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa 12:00-14:00

dr Anna Zawadzka
pok. 15
tel.  (89) 5233943
mail: anna.zawadzka@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa  12:00-13:30

dr inż. Ernest Bielinis
pok. 14 (wejście przez salkę 13)
tel.  (89) 5234833
mail: ernest.bielinis@uwm.edu.pl
Konsultacje: piątek 10:00-11:30

dr inż. Alicja Słupska
pok. 8
tel.: (089) 5234947
mail: alicja.slupska@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa 12:00-14:00 oraz czwartek 11:00-12:00

dr inż. Dariusz Rutkowski
pok.: 12
mail: dariusz.rutkowski@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa 10:00-12:00

dr inż. Małgorzata Krokowska-Paluszak
pok.: 6; tel.: 609 946 691
mail: malgorzata.krokowska.paluszak@uwm.edu.pl
Konsultacje: wtorek 12:00-14:00

dr inż. Ewa Chećko
pok.: 7
mail: ewa.checko@uwm.edu.pl
Konsultacje: wtorek 09:30-11:00

mgr inż. Sławomir Piętka
pok.: 11
mail: slawomir.pietka@uwm.edu.pl
Konsultacje: środa 10:00-12:00

inż. Klaudia Strękowska

pok.: 12
mail: klaudia.strekowska@uwm.edu.pl

Osoby współpracujące z Katedrą:

dr hab. Albert Dudek, prof. UWM

mgr inż. Jan Karetko

mgr inż. Włodzimierz Serwiński

mgr inż. Andrzej Bieżuński

dr inż. Waldemar Sieniawski

inż. Janusz Szwałkiewicz

mgr inż. Rafał Zagroba

mgr inż. Grzegorz Wanat

mgr inż. Tomasz Haładaj

Kontakt z ww. osobami przez sekretariat Katedry