Zapraszamy na konferencję pt. Współpraca Lasy Państwowe – Przedsiębiorstwa Leśne – ocena i perspektywy na przyszłość

Konferencja odbędzie się 5 – 6 grudnia w formie stacjonarnej w hotelu Omega w Olsztynie oraz w formie on-line. 

[UWAGA! Zmiana miejsca Konferencji na hotel Omega w Olsztynie]

Konferencja Kortowo

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

I dzień - 5 grudnia 2023

10:30  – 11.00  rozpoczęcie konferencji

SESJA REFERATOWA

11:00 – 11:20 Jan Karetko, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 „Czy potrzebujemy jeszcze zakładów usług leśnych ?”

11:20 – 11:40 Tomasz Majerowski, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

„Kwalifikacje drwala/pilarza w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji”

11:40 – 12:00 – Przerwa networkingowa

12:00 – 12:20 Wiesław Krzewina, Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Perspektywy współpracy Lasów Państwowych z przedsiębiorstwami leśnymi”

12:20 – 12:40 Hubert Kowalczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

 "Opis Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych oraz projekt Rzetelny Wykonawca jako narzędzia usprawniające współpracę Przedsiębiorstwa – Lasy Państwowe"

12:40 – 13:00  Marcin Barański, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracujący w lasach publicznych Szkocji

„Kontraktowanie usług leśnych w lasach szkockich – doświadczenia w organizacji przetargów w Unii Europejskiej i po opuszczeniu wspólnoty”

13:00 – 13.20 Dariusz Rutkowski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Forest Consulting Center Sp. z o.o.

„Przetargi - instrument kreowania sektora usług leśnych”

13:20 – 14:00 – Obiad

DEBATA –  w najważniejszych tematach dotyczących współpracy Lasów Państwowych z Przedsiębiorstwami Leśnymi zabiorą głos obie strony ( przedsiębiorcy i przedstawiciele Lasów Państwowych) i po każdym temacie będzie czas na dyskusję. Te tematy to: Przetargi publiczne, certyfikacja usług leśnych, model funkcjonowania sektora usług leśnych w przyszłości oraz bezpieczeństwo pracy

14:00 – 15:30PRZYSZŁOŚĆ PRZETARGÓW NA USŁUGI LEŚNE  – co można zrobić lepiej ?

Ze strony Lasów Państwowychprzedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Ze strony przedsiębiorcówŁukasz Bąk, Polski Związek Pracodawców Leśnych

Dyskusja 30 – 40 minut na temat przyszłości przetargów

15:30 – 17:00 – CERTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW LEŚNYCH

Ze strony przedsiębiorcówAndrzej Schleser, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych

Ze strony Lasów PaństwowychPiotr Mioduszewski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

Dyskusja 30 – 40 minut na temat certyfikacji

17:00 – 18:30PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE PRZYSZŁOŚCI – model funkcjonowania sektora usług leśnych

Ze strony Lasów PaństwowychMarek Dzieżyk, Nadleśnictwo Myszyniec

Ze strony przedsiębiorców leśnych  - Wojciech Wojtowicz, Lucjan Długosiewicz, Polski Związek Pracodawców Leśnych

Dyskusja 30 – 40 minut na temat modelu funkcjonowania sektora usług leśnych

 19:30 – uroczysta kolacja

 

 II dzień – 6 grudnia 2023

8.30 – 10:00 – BEZPIECZEŃSTWO PRACY – co można poprawić ?

Ze strony RDLP Olsztyn – Wojciech Matuszak, z-ca dyrektora RDLP w Olsztynie ds. gospodarki leśnej

Ze strony przedsiębiorców  –  Andrzej Damijan, Polski Związek Pracodawców Leśnych

 10:15 – WYJAZD W TEREN

 11:00 – 14:00 SESJA TERENOWA „Drewno energetyczne”   firma QUERCUS Sp. z o.o – wyjazd do Pasymia

 15.00 - Zakończenie i podsumowanie konferencji

15.30 – Obiad w hotelu

 

 

Organizatorzy:

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie

Polski Związek Pracodawców Leśnych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

UWM

Polski Związaek Pracodawców Leśnych

RDLP Olsztyn

 

Treść konferencji:

Obszar współpracy z Lasów Państwowych z przedsiębiorcami wywołuje wiele emocji, a problemy zdają się nie mieć końca. Korzystając z niezależnego pola do dyskusji jaką tworzy Uniwersytet,  naukowcy i praktycy związani z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa w Olsztynie postanowili podjąć ten trudny temat.

Koncepcja konferencji została tak wymyślona, aby na tle aktualnych wyników badań nad sektorem usług leśnych i dostępnych danych oraz zuwzględnieniem rozwiązań zastosowanych do kontraktowania prac leśnych zastosowanych w innych krajach – poprowadzić panel dyskusyjny poprzedzony referatami przedstawionymi przez współpracujące strony (leśników z Lasów Państwowych i przedstawicieli przedsiębiorstw leśnych).

Do dyskusji i referatów wybrano następujące obszary tematyczne:

- Przetargi

- Bezpieczeństwo pracy

- Certyfikacja usług leśnych

- Model funkcjonowania sektora usług leśnych w przyszłości

W ramach konferencji przewidziano również sesję terenową.

Koszt konferencji to 250 zł za osobę, wraz z kosztami zakwaterowania i wyżywienia i udziałem w sesji terenowej.

Numer konta bankowego do wpłat: 36 1240 6960 5798 0000 3088 0003

Dane do przelewu: Uniweraytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie NIP 739-30-33-097; REGON 510884205
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

 

 

Kontakt:

konferencja.kortowo@uwm.edu.pl

 

Konferencja jest realizowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki – Doskonała Nauka.

Konferencje patronatem medialnym objęły:  „Gazeta leśna” oraz „Drwal”

Firmy Leśne

Drwal

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych (Nr projektu DNK/SP/548886/2022, kwota dofinansowania 113 718,00 zł, całkowita wartość projektu 128.718,00 zł).

Doskonała Nauka

MNiSW


 

Promocja kierunku Lesnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

 

Witamy

     Instagram 

Kochasz las? Chcesz, by rósł i potężniał pod troskliwą opieką nowocześnie wykształconego leśnika? Pragniesz wiedzieć, jak zarządzać zasobami leśnymi, by las nie był postrzegany jak fabryka drewna? Zapraszamy na studia, podczas których zetkniesz się prawdziwym pięknem natury. Kadrę Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu stanowią ludzie młodzi, pełni zapału i niekonwencjonalnych pomysłów na nauczanie. Osiągnięcia naukowe naszego zespołu są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia, a stosowane metody nauczania dalekie od rutyny i tradycyjnego „zakuwania”. Traktujemy leśnictwo jako ekologię stosowaną, pragniemy przekazywać ekologiczną wiedzę o lesie, o jego procesach i funkcjach, o miejscu w krajobrazie i w gospodarce, a więc o środowisku leśnym w pełni jego złożoności. Wykorzystując przyrodnicze walory Warmii i Mazur, uczymy leśnictwa w lesie (nie zaś z plansz i pożółkłych stronic), w jednym z najpiękniejszych regionów naszego kraju, a jednocześnie w jednym z najbardziej urokliwych kampusów uniwersyteckich Polski. (“Kortowo cudem Polski“, Kortowo – ósmy cud Polski). Leśnictwo na UWM to miejsce nauki dla prawdziwych miłośników przyrody. Dołącz do nas!