Oferta

Oferta wdrożeniowa:

 

Diagnostyka szkodników upraw rolniczych i produktów przechowalniczych

 

Zakres usług obejmuje:

 • diagnostykę szkodników upraw roślin ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych oraz makrofauny glebowej;
 • ocenę stanu zagrożenia plantacji przez szkodniki;
 • prognozowanie pojawu szkodników roślin;
 • doradztwo w zakresie zwalczania szkodników roślin;
 • diagnostyka i doradztwo w zakresie zwalczania szkodników magazynów i przechowalni oraz szkodników sanitarnych;
 • ocena skuteczności działania zoocydów;
 • monitorning owadów zapylających w krajobrazie

KONTAKT:

Prof. dr hab. Bożena Kordan,

ul. Prawocheńskiego 17

10-722 Olsztyn

tel. (89) 523 37 81

 

 

Prowadzenie ekspertyzy z zakresu diagnostyki sprawców chorób roślin ogrodniczych i rolniczych oraz ochrony roślin przed chorobami

 

Zakres usług obejmuje:

 • diagnostykę chorób roślin ogrodniczych i rolniczych na podstawie symptomów chorób;
 • dentyfikację grzybów powodujących choroby techniką mikroskopową i molekularną;
 • analizę mikrobiologiczną i entomologiczną prób torfu i podłoży stosowanych w uprawie roślin;
 • badania biologii wybranych grzybów;
 • ocenę wrażliwości drobnoustrojów na wybrane środki ochrony roślin;
 • ocenę skuteczności działania fungicydów;
 • doradztwo w prowadzeniu upraw rolniczych w systemie integrowanej produkcji.

KONTAKT:

Prof. dr hab. inż. Urszula Wachowska

ul. Prawocheńskiego 17

10-720 Olsztyn

Tel. (89) 5234398