Dydaktyka

Kierunek: Rolnictwo I° (ST)

 • Entomologia stosowana (Morfologia i rozwój owadów - materiały PDF)
 • Owady zapylające
 • Fitopatologia
 • Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin (wspólnie z WNT)
 • Organizacja ochrony roślin
 • Środki ochrony roślin
 • Doradztwo w ochronie roślin
 • Odporność agrofagów na środki ochrony roślin
 • Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin

Kierunek: Rolnictwo II° (ST)

 • Monitoring i diagnostyka entomologiczna
 • Choroby i szkodniki w przechowalniach
 • Zarządzanie ochroną roślin
 • Elementy bioinformatyczne w fitopatologii molekularnej
 • Elements of bioinformatics in molecular phytopathology

Kierunek: Rolnictwo I° (NST)

 • Entomologia stosowana (NS)  (Zeszyt ćwiczeń - materiały PDF)
 • Owady zapylające
 • Fitopatologia
 • Uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin (wspólnie z WNT)
 • Organizacja ochrony roślin
 • Środki ochrony roślin
 • Doradztwo w ochronie roślin
 • Odporność agrofagów na środki ochrony roślin
 • Metody diagnostyczne w patofizjologii roślin

 Kierunek: Rolnictwo II° (NST)

 • Monitoring i diagnostyka entomologiczna
 • Choroby i szkodniki w przechowalniach
 • Zarządzanie ochroną roślin
 • Elementy bioinformatyczne w fitopatologii molekularnej

Kierunek: Ochrona Środowiska I° (ST)

 • Zoologia    (Materiały do ćwiczeń PDF)
 • Owady zapylające
 • Grzyby w środowisku człowieka

Ochrona Środowiska II° (ST)

 • Gatunki wskaźnikowe w leśnictwie
 • Diagnostyka molekularna mikroorganizmów patogeniczych w odpadach

Kierunek: Architektura Krajobrazu I° (ST)

 • Choroby i szkodniki drzew i krzewów ozdobnych
 • Zwierzęta w krajobrazie
 • Choroby i szkodniki drewna (Materiały PDF)
 • Metody ochrony roślin z herbologią

Kierunek: Leśnictwo I° (ST)

 • Zoologia leśna     (Materiały do ćwiczeń PDF)
 • Entomologia leśna (Materiały PDF)
 • Fauna pożyteczna lasu
 • Biologiczne metody ochrony drzew