Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Bożena Kordan

 

SEKRETARIAT: ul. Prawocheńskiego 17, 10-720 Olsztyn

Telefon: (89) 523 35 97