ZAŚWIADCZENIA O ODBYTYCH STUDIACH

W celu otrzymania ZAŚWIADCZENIA O ODBYTYCH STUDIACH  należy:

złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (osobiście lub e-mailowo) na adres: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

Podanie powinno zawierać:

a)      Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania zaświadczenia

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

 

Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa

Ul. Oczapowskiego  8

10-719 Olsztyn

 

tel: (89)524 60 99