KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW

KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW wydawane są dla osób, które ukończyły studia do roku 2004 włącznie. Od roku 2005 wprowadzony został druk suplementu do dyplomu, który jest równoważny z kartą przebiegu studiów.

UWAGA! KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW wydawana jest jedynie w przypadku obrotu prawnego z zagranicą. W pozostałych przypadkach wydawany jest Wypis zrealizowanych osiągnięć.

Opłata za KARTĘ PRZEBIEGU STUDIÓW wynosi 26,00 zł, wpłaty należy dokonać przelewem na konto nr: 08 1240 6292 1111 0011 0269 4418. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za uwierzytelnienie dokumentu – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa”

Za przygotowanie Wypisu zrealizowanych osiągnięć nie pobiera się opłaty.

W celu otrzymania KARTY PRZEBIEGU STUDIÓW lub Wypisu  zrealizowanych osiągnięć należy:

złożyć podanie  do Dziekanatu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa (osobiście lub e-mailowo) na adres: dziekanat.wril@uwm.edu.pl

Podanie powinno zawierać: 

a)      Imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu

b)      Cel wydania

c)       Nazwę Uczelni

d)      Nazwę Wydziału

e)      Nazwę kierunku

f)       Datę rozpoczęcia i zakończenia studiów

g)      Nazwisko pod którym ukończyło się studia

h)      Uzyskany tytuł

Do podania prosimy dołączyć:

- INDEKS

- dowód opłaty (w przypadku wydania Karty Przebiegu Studiów)

 

Kontakt:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dziekanat Wydziału  Rolnictwa i Leśnictwa

Ul. Oczapowskiego  8

10-719 Olsztyn

 

tel: (89)523 33 16 lub (89)524 60 99