Historia

"Każdy dzień jest kawałkiem historii, nikt nie jest w stanie opowiedzieć jej do końca."

                                                                                                                                  José Saramago

 

 

W 1997 roku na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa utworzono samodzielny Zakład Dydaktyczno-Doświadczalny, który Uchwałą Senatu UWM z dnia 30 października 2009 roku został przekształcony w Ośrodek Dydaktyczno – Doświadczalny (ODD) i pod tą nazwą funkcjonuje do chwili obecnej. Współzałożycielem i pierwszym kierownikiem ODD był profesor Jan Nowicki, a następnie profesor Tadeusz Bieniaszewski. Nową jakość organizacyjną wprowadził dr inż. Jan Szagała, który został kierownikiem Ośrodka w 2010. Dr Szagała wprowadził nowe standardy realizacji praktyk studenckich oraz doświadczalnictwa. Dzięki Jego staraniom Ośrodek wyposażony został w nowoczesny, niezbędny sprzęt do prac polowych, z sukcesem kształcił studentów dzięki wyjątkowemu podejściu do pełnionych obowiązków. Praca, zaangażowanie i sumienność dr Jana Szagały stały się wzorem i są przykładem dla innych.