Doświadczenia

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją zastosować.

Nie wystarczy chcieć. Trzeba wszystko wprowadzać w życie."

                                                                                                    Bruce Lee

 

Główne kierunki działania Ośrodka polegają na świadczeniu usług w zakresie prowadzenia  doświadczeń polowych,  wazonowych i pod osłonami na potrzeby jednostek organizacyjnych uniwersytetu. Ponadto dla wspomagania procesu dydaktycznego prowadzone są kolekcje roślin rolniczych, ogrodniczych, ozdobnych, trawiastych oraz innych upraw. Osobną aktywnością wspierającą kształcenie na wydziale jest organizacja i merytoryczny nadzór nad  praktykami studenckimi zawodowymi, kierunkowymi oraz dyplomowanymi z zakresu kierunków realizowanych na wydziale.