Zmarła Genowefa Burcewicz

W dniu 14 czerwca 2017 zmarła Pani Genowefa Burcewicz, długoletnia pracownica byłej Katedry Meteorologii i Klimatologii. W zmarłej tracimy, niezwykle ofiarną pracownicę, przez lata dzięki szczególnemu talentowi, zaangażowaną w sprawy organizacyjne swojej jednostki. Dzięki jej niestrudzonej pracy i poświęceniu powstały między innymi duże zasoby danych meteorologicznych wykorzystywanych do dziś. Za swą działalność była odznaczona Medalem za Długoletnią Służbę i Medalami Zasługi dla Uczelni i Wydziału.

Jej osobowość budowała wspaniałą atmosferę wzajemnej życzliwości i przyjaźni w Katedrze.

 Cześć Jej Pamięci.