ZJAZD ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 1984

W dniach 28-30 czerwca 2024 r., z okazji 40-lecia ukończenia studiów, odbył się Zjazd Absolwentów studiujących w latach 1979-1984 na Wydziale Rolniczym, kierunek rolnictwo w ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej. Studia rozpoczęło 280 osób, dyplomy odebrało 243 magistrów inżynierów rolnictwa. Na Zjazd przyjechało 98 osób.

Zaproszenie na uroczyste spotkanie z absolwentami rocznika 1984 przyjął JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Europie, w Polsce i w regionie. W konkluzji stwierdził, że sam został zauroczony Kortowem i skończył nasz Wydział. Jak studiować to w Kortowie, a najlepszy kierunek to rolnictwo, czego najlepszym dowodem jest Jego Magnificencja i obecni na sali Absolwenci.

Władze Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa reprezentowała dr Agnieszka Bęś – Prodziekana ds. kształcenia. W swoim wystąpieniu odniosła się do historii i aktualnego funkcjonowania Uniwersytetu i Wydziału. W imieniu Uczestników Zjazdu głos zabrał były Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego, obecnie Senator RP doktor nauk rolniczych Gustaw Marek Brzezin.

Dla wielu Uczestników trzydniowego Zjazdu był to sentymentalny czas wspomnień z okresu studiów, uwieczniony wspólną fotografią na schodach przed Rektoratem.

 

 

Fotografie: dr hab. Paweł Sulima