WSPOMNIENIE. Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, dr h.c. multi 21.12.1927 – 07.08.2022

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy prof. dr. hab. Teofila Mazura, dr h.c. multi. Pan Profesor Mazur był pierwszym absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, który w 1975 r. objął funkcję jej Rektora. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 sierpnia 2022 r.

Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, dr h.c. multi był uznanym i wybitnym naukowcem, niezrównanym organizatorem badań naukowych, przyjaznym wychowawcą oraz mentorem wielu pokoleń młodzieży akademickiej i młodych pracowników nauki. Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, dr h.c. multi był jednym z pierwszych studentów utworzonej w 1950 roku Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Już w czasie studiów wyższych był jednocześnie pracownikiem Wydziału Rolniczego i prowadził zajęcia ze studentami z młodszych roczników. Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, dr h.c. multi był profesorem dwóch wydziałów: Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych (aktualnie Wydział Geoinżynierii) i Wydziału Rolniczego (aktualnie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa).

O aktywności naukowej oraz niezmiernie dużym wkładzie w rozwój kadr naukowych świadczą osiągnięcia Pana Profesora. Profesor Teofil Mazur był autorem lub współautorem ponad 350 prac naukowych i 12 podręczników akademickich. Z Jego dorobku naukowego korzystamy i korzystać będą następne pokolenia. Pan Profesor Mazur wypromował ponad 200 magistrów, 26 doktorów, był recenzentem ponad 50 rozpraw doktorskich i 60 habilitacyjnych oraz licznych wniosków do tytułu i na stanowisko profesora.

Profesor Teofil Mazur otrzymał doktoraty honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie (1997), Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1999), Akademii Rolniczej w Lublinie (2000), Akademii Rolniczej we Wrocławiu (2002) oraz Akademii Rolniczej w Krakowie (2003).

Oprócz działalności naukowej był silnie zaangażowany w działalność organizacyjną: pełnił m.in. funkcję Prorektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1969-1975) i Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1975–1981). Był członkiem wielu towarzystw naukowych, stowarzyszeń oraz komitetów, przewodniczącym (1993-1995) i honorowym członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem Komisji ds. Stopni i Tytułów; Sekcja III – Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Za działalność otrzymał różne nagrody i odznaczenia, w tym między innymi: Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, PAN i inne.

 

Pan Prof. zw. dr hab. inż. Teofil Mazur, dr h.c. multi na zawsze pozostanie w naszej pamięci.