Warsztaty polowe w Bałcynach - 2017

W dniu 8 czerwca 2017 r. na terenie Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego w Bałcynach, po raz drugi, odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego przemysłu nawozowego, świata nauki, a także rolników na poletkach doświadczalnych Grupy Azoty Puławy. Głównym celem warsztatów było zapoznanie producentów rolnych i doradców z dotychczasowymi efektami badań polowych, które realizowane są od sierpnia 2014 r.

Celem prowadzonych doświadczeń polowych jest określenie rolniczej i ekonomicznej efektywności wiosennego nawożenia rzepaku ozimego, pszenicy ozimej oraz kukurydzy roztworem saletrzano-mocznikowym RSM® wzbogaconym w makroskładniki (fosfor, magnez i siarkę). Badania te prowadzone są w różnych kombinacjach nawozów azotowych, z zastosowaniem płynnych nawozów z oferty Grupy Azoty PUŁAWY takich jak: RSM®, RSM®S, RSM® z fosforem i magnezem.

Pierwsza część warsztatów odbyła się na terenie poletek doświadczalnych, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się ze stanem uprawy rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy, a także obejrzeli pokaz rozlewania RSM. Druga części spotkania obejmowała wykłady podczas, których zostały omówione wstępne wyniki badań (prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz), ekonomiczne aspekty nawożenia (dr hab. Krzysztof Jankowski) oraz choroby zbóż ozimych i jarych (prof. dr hab. Tomasz Kurowski).

Przeprowadzone warsztaty polowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponad 80 gości miało doskonałą okazję do dyskusji i zadawania pytań dotyczących stosowania poszczególnych kombinacji nawozowych w uprawach.

Prowadzone badania są częścią projektu demonstracyjnego RSM, którego celem jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat stosowania nawozów płynnych na bazie RSM. Projekt prowadzony jest w ramach Centrum Kompetencji PUŁAWY, we współpracy Grupy Azoty PUŁAWY z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz spółką Agrochem Dobre Miasto. Badana te realizowane są przez zespoły badawcze Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska (prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz – kierownik projektu, dr hab. Jadwiga Wierzbowska, dr hab. Sławomir Krzebietke, dr inż. Piotr Żarczyński) oraz Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu (dr hab. Krzysztof Jankowski, dr hab. Bogdan Dubis). Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014-2019. Wynikiem części badawczej projektu będzie opracowanie kompleksowej, praktycznej technologii nawożenia roślin uprawnych nowymi produktami na bazie RSM.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA to największy zakład w Grupie Azoty. Grupa Azoty Puławy jest największym dostawcą nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugim w Unii Europejskiej graczem na rynku nawozów: mocznika granulowanego, saletry amonowej, siarczanu amonu i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Puławy od lat inwestują w badania polowe produkowanych nawozów, aby dostarczać polskiemu rolnictwu jak najlepsze rozwiązania z zakresu technologii nawożenia upraw oraz zaoferować zmodyfikowane, skuteczne rolniczo nawozy azotowe, zawierające w swoim składzie inne makro i mikroelementy.

Galeria zdjęć