TRZECIE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU SMARTRURAL

Trzecie spotkanie partnerów projektu SMARTRURAL (Erasmus + KA203 project - Strategic Partnerships for Higher Education Towards smart rural tourism development in Europe) odbyło się 15 października 2020 r. W projekcie uczestniczą naukowcy z Katedry Architektury Krajobrazu (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak (kierownik projektu ze strony UWM) i prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk oraz dr Joanna Zielińska-Szczepkowska z Katedry Polityki Gospodarczej (Wydział Nauk Ekonomicznych). Dotyczy on nowoczesnych form kształcenia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i turystyki wiejskiej. Spotkanie odbyło się w wersji online ze względu na pandemię. Głównym organizatorem konferencji tym razem był Uniwersytet w Alicante (Hiszpania). Partnerzy w projekcie podzielili się uwagami na temat zrealizowanych działań, w tym wynikami oceny ekspertów zewnętrznych (External Advisory Board) oraz wewnętrznych (Internal Advisory Board) międzynarodowego programu kursu przygotowanego przez specjalistów z 7 krajów. Ze strony polskiej w ocenie programu pomagają dr Eliza Farelnik z Katedry Teorii Ekonomii, dr Majka Łojko z Katedry Polityki Gospodarczej oraz Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Pani Małgorzata Samusjew. W kolejnych miesiącach zaplanowano zdalne nauczanie trenerów, którzy później będą prowadzić kurs z zakresu inteligentnych rozwiązań dla turystyki wiejskiej (faza pilotażowa). W kursie będą uczestniczyć studenci z 7 krajów, w tym Polski (UWM w Olsztynie), Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy, Czech oraz Słowenii. Na koniec kursu studenci przygotują projekty dla 5 pilotażowych miejscowości (w każdym kraju), w których rozwija się turystyka wiejska. Następne spotkanie odbędzie się na Uniwersytecie w Neapolu (Włochy), o ile pozwoli na to sytuacja związana z pandemią.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie projektu

http://smartrural.uwm.edu.pl

Project number: 2019-1-TR01-KA203-073781

Disclaimer: This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.