Światowy Dzień Gleby

5 grudnia obchodzimy kolejny Światowy Dzień Gleby. W 2021 roku hasłem przewodnim jest „Powstrzymać zasolenie gleb, zwiększyć produkcyjność gleb”. Światowy Dzień Gleby (World Soil Day) ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowej gleby i propagowanie zrównoważonego zarządzania zasobami glebowymi. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła lata 2015-2024 – Międzynarodową Dekadą Gleb.

Linki do wydarzeń:

https://www.fao.org/world-soil-day

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_5UOamojxSJ2213HQWvYb4w

http://ptg.sggw.pl/