Świadectwa dla ekologicznych rolników

W dniu 10 czerwca 2017 r. w Katedrze Agroekosystemów odbyło się wręczenie świadectw II edycji studiów podyplomowych w zakresie Rolnictwa Ekologicznego. W uroczystości także wziął udział zaproszony prodziekan ds. studenckich prof. dr hab. Stanisław Sienkiewicz.

Edycję studiów w roku akademicki 2016/2017 ukończyło 24 słuchaczy. Zajęcia prowadziło 27 nauczycieli, w tym 26 nauczycieli akademickich z naszej Uczelni. Wykłady z i ćwiczenia odbywały się głównie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt oraz Nauk Technicznych. Zajęcia prowadził też pracownik WIJHARS w Olsztynie.