Studia z przyszłością

16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk odebrał certyfikaty przyznane następującym kierunkom studiów:

  • Rolnictwo – studia I i II stopnia
  • Architektura krajobrazu – studia I stopnia
  • Leśnictwo – studia I stopnia
  • Ochrona środowiska – studia I i II stopnia