Studencki Grant Rektora – sukces studentów WRiL

Znamy wyniki IV edycji konkursu na projekty realizowane przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Studencki Grant Rektora. Aż trzy koła naukowe z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa uzyskały finansowanie projektów:

- Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik” zajmie się hodowlą drewnojadów i ich wielokierunkowym wykorzystaniem zgodnie z zasadami biogospodarki w myśl strategii UE "European Green Deal". Opiekun Koła dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM. Przewodnicząca: mgr inż. Olga Kosewska.

- Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja” przygotuje prace na temat "W lustrze pokolenia Z". Opiekun Koła dr Beata Kołakowska. Przewodnicząca: Agata Jasińska.

- Koło Naukowe Diagnostyki Chorób Roślin „ZYMOKS” zbada wpływ zmian klimatu na proces infekcyjny Fusarium graminearum na pszenicy i kukurydzy oraz możliwość ograniczenia infekcji metodą biologiczną. Opiekun Koła prof. dr hab. Urszula Wachowska. Przewodnicząca: Weronika Giedrojć.

 

W tegorocznej edycji o Grant Rektora UWM dla Studenckich Kół Naukowych aplikowało 28 kół naukowych z 11 Wydziałów.

Finansowanie uzyskało 8 na łączną kwotę blisko 90 tysięcy złotych z czego 3 to projekty z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Gratulacje